Loader

Prywatny ośrodek leczenia uzależnień   |   Ośrodek Przebudzenie Wrocław

ikonka e-mailosrodekprzebudzenie@gmail.com       |       ikonka telefonu+48 733 123 300       |       ikonka telefonu+48 695 415 873

Blog / Związki a DDA – jak zachowują się dorosłe dzieci alkoholików w relacjach miłosnych?

problem w związku, rozstanie

Związki a DDA – jak zachowują się dorosłe dzieci alkoholików w relacjach miłosnych?

Przebudzenie - 26.05.2023

Rate this post

Relacje rodzinne mają duży wpływ na kształtowanie się osobowości człowieka. W sytuacji, gdy zostają one zaburzone, pojawia się ryzyko wystąpienia nieprawidłowości na wielu różnych płaszczyznach rozwoju. Źródłem zaburzeń jest często występujący w rodzinie problem alkoholowy.

Spis treści

Kim są dorosłe dzieci alkoholików?

Dorosłe Dzieci Alkoholików, w skrócie DDA, to osoby wychowane w rodzinie alkoholowej i cierpiące w dzieciństwie z powodu zakłóceń w poczuciu bezpieczeństwa. W trakcie dorastania odczuwały one lęk, napięcie i dezorientację. W wyniku prób zaadaptowania się do trudnych warunków u osób tych rozwinęły się różnorodne zaburzenia psychiczne i behawioralne, które towarzyszą im także po opuszczeniu domu rodzinnego i powodują trudności w codziennym funkcjonowaniu. Dorosłe Dzieci Alkoholików cechują zazwyczaj nieufność oraz nieumiejętność okazywania uczuć. Prowadzi to do problemów w nawiązywaniu relacji międzyludzkich, w tym związków romantycznych.

Przyczyny trudności w związkach dorosłych dzieci alkoholików

Osoby, które wychowywały się w domu z rodzicem uzależnionym od alkoholu, są narażone na znaczące zaniedbania natury psychofizycznej i społecznej. Często doświadczają przemocy psychicznej i fizycznej, wykorzystywania seksualnego, a także szantażu emocjonalnego, który powoduje u nich poczucie winy. W związku z tym Dorosłe Dzieci Alkoholików nie są w stanie w pełni rozwinąć swojego potencjału intelektualnego i towarzyszą im takie problemy, jak:

  • chwiejność emocjonalna,
  • nadwrażliwość interpersonalna,
  • brak pewności siebie,
  • nieumiejętność radzenia sobie z codziennym stresem,
  • skłonność do ciągłego zamartwiania się i postrzegania przyszłości w ciemnych barwach.

Osoby wychowane w rodzinie z problemem alkoholowym mają również poczucie niesprawiedliwości i często są wrogo nastawione wobec innych ludzi. Wiele z nich wykazuje ponadto skłonność do zachowań agresywnych, która związana jest zazwyczaj z wyniesionym z domu niewłaściwym modelem komunikacji lub nieumiejętnością kontroli impulsów. Wszystkie wymienione problemy i zaburzenia, a także powielanie obowiązujących w patologicznym środowisku rodzinnym schematów, skutkują odczuwaniem przez DDA trudności we wchodzeniu w związki romantyczne i ich podtrzymywaniu.

Problemy DDA w relacjach miłosnych

Problemy, jakich Dorosłe Dzieci Alkoholików doświadczają w relacjach miłosnych, są niezwykle zróżnicowane.

Odrzucenie związków romantycznych

DDA często odczuwają lęk przed intymnością. Budują wokół siebie bariery, nie potrafią okazywać uczuć i boją się odrzucenia przez potencjalnego partnera. Zdarza się także, że same siebie postrzegają jako zagrożenie dla szczęścia innych. Wszystko to sprawia, że wiele Dorosłych Dzieci Alkoholików całkowicie odrzuca związki romantyczne.

Sabotowanie relacji romantycznych

Częstym problemem DDA w relacjach romantycznych jest ich sabotowanie. Osoby te niszczą związki ze względu na silny lęk przed odrzuceniem i opuszczeniem przez partnera. U podłoża tego lęku leży wewnętrzne przekonanie Dorosłego Dziecka Alkoholika, że jest ono bezwartościowe i nie zasługuje na miłość.

rozstanie, problemy miłosne, problemy DDA

Zaborczość w związku

Osoby wychowane w rodzinie z problemem alkoholowym często chcą w dorosłym życiu nadrobić braki emocjonalne z dzieciństwa, co sprawia, że stawiają partnerowi niemożliwe do spełnienia wymagania. Oczekują całkowitego zaangażowania w relację, a na każdy, nawet najmniejszy przejaw braku zainteresowania ich osobą wpadają w panikę i spodziewają się odrzucenia. Prowadzi to do zaborczości w związku i sprowadzenia partnera do przedmiotu posiadania, który nie ma prawa do kontaktów z innymi osobami.

Dorosłe dzieci alkoholików często mają także tendencję do wchodzenia w związki z problemowymi, niestabilnymi partnerami, którzy stosują przemoc psychiczną i fizyczną. Wielokrotnie są oni także uzależnieni od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych. Dużym problemem DDA jest wchodzenie z partnerem romantycznym w relację, jakiej doświadczyły w domu z rodzicami. Kieruje nimi chęć uratowania osoby uzależnionej przed samą sobą, co skutkuje wykształceniem się syndromu współuzależnienia.

W jaki sposób DDA mogą poprawić swoje relacje miłosne?

Dorosłe Dzieci Alkoholików, które chcą poprawić swoje relacje miłosne, mogą skorzystać z pomocy psychoterapeutów. Ich wsparcie pozwoli przepracować przeszłość i uwolnić się od negatywnych emocji. Dzięki odpowiednio ukierunkowanej psychoterapii DDA są w stanie zrozumieć mechanizmy rządzące ich zachowaniem i rozpoznać źródło towarzyszącego im poczucia ciągłego zagrożenia. Uczą się radzenia sobie z trudnościami i dokonywania właściwych wyborów życiowych. Ze wsparciem doświadczonego terapeuty Dorosłe Dzieci Alkoholików mogą okiełznać paraliżujący lęk przed odrzuceniem, który negatywnie wpływa na relacje międzyludzkie, w tym na relacje natury romantycznej, i zyskują szansę na odnalezienie szczęścia w związku.

CZUJESZ, ŻE SYNDROM DDA DOTYCZY CIEBIE LUB KOGOŚ CI BLISKIEGO? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

☏ +48 733 123 300
☏ +48 695 415 873