Loader

Prywatny ośrodek leczenia uzależnień   |   Ośrodek Przebudzenie Wrocław

ikonka e-mailosrodekprzebudzenie@gmail.com       |       ikonka telefonu+48 733 123 300       |       ikonka telefonu+48 695 415 873

OFERTA / LECZENIE NARKOMANII

Leczenie narkomanii – ośrodek Przebudzenie Wrocław

Narkomania jest niezwykle silnym, destrukcyjnym nałogiem, charakteryzującym się przymusem przyjmowania środka odurzającego, wolą nieustannego zwiększania dawki, a także psychicznym i fizycznym pociągiem do używek.

W języku potocznym określenie „narkomania” wiąże się z uzależnieniem od substancji chemicznych, które wpływają na czynność mózgu.

Uzależnienie od narkotyków bardzo szybko może prowadzić do poważnych zmian w psychice, m.in. do kłamliwości, zaburzeń krytycznego myślenia, obniżenia uczuciowości wyższej czy osłabienia siły woli. Nierzadko przyczynia się również do wkroczenia na drogę przestępczą, w celu znalezienia dostępu do przyjmowanych środków.

W tym przypadku nieodłączny element uzależnienia stanowią zazwyczaj takie działania jak: fałszowanie dokumentów (np. recept), kradzież lekarstw w aptekach i szpitalach, a nawet samodzielna produkcja narkotyków.

Zaawansowane stadium uzależnienia od narkotyków to bardzo ciężka choroba – wyniszcza organizm i może prowadzić do śmierci.

Jakie czynniki sprzyjają narkomanii?

Potrzeba doraźnej gratyfikacji, bez baczenia na negatywne następstwa, które mogą wynikać z zaburzeń osobowości.

Dążenie do zaznania przyjemności wbrew normom przyjętym w społeczeństwie lub przeciwdziałanie istniejącym objawom psychopatologicznym, np. lękom i depresji.

Poszukiwanie akceptacji w grupie społecznej.

Chęć zlikwidowania objawów abstynencyjnych, występujących po zaprzestaniu przyjmowania danego środka.

Przyzwyczajenie do powtarzania regularnych zachowań.

Skontaktuj się z nami już teraz!
Nasi pracownicy odpowiedzą na każde Twoje pytanie.

ŚRODEK UZALEŻNIAJĄCY


Do tej grupy należy każda substancja (pochodzenia syntetycznego lub naturalnego), której działanie zmienia sposób zachowania organizmu oraz zniekształca jakość odbieranych wrażeń zmysłowych.

UZALEŻNIENIE PSYCHICZNE


Niepowstrzymane pragnienie przyjmowania konkretnego środka, który prowadzi do uspokojenia organizmu lub – wręcz przeciwnie – do stanu euforii. Za stopień oraz trwałość psychicznej zależności w tym przypadku odpowiada przede wszystkim charakter, osobowość i psychika konkretnej osoby.

UZALEŻNIENIE FIZYCZNE


Polega na tym, że brak środka uzależniającego we krwi powoduje zaburzenia w czynnościach niektórych narządów oraz w przemianie komórkowej. Aby usunąć podobne objawy, należy podać odpowiednie dawki narkotyku.

GŁÓD NARKOTYCZNY


Zaburzenia powstałe u osób uzależnionych, które przestały przyjmować dany środek. Na zespół objawów składają się m.in.: niepokój psychiczny, lęk, rozpacz, bezsenność. Pośród symptomów fizycznych najczęściej wyróżnia się: kichanie, ziewanie, katar, łzawienie, kaszel, ślinotok, czkawkę, dreszcze, ociężałość, obfite poty, bóle głowy, nudności i wymioty, bóle mięśniowe, biegunkę, drętwiejące kończyny, pobudzenie ruchowe czy wzrost ciśnienia krwi.

Leczenie uzależnienia od narkotyków we Wrocławiu


Podobnie jak w przypadku terapii uzależnienia od alkoholu, najlepsze efekty przynosi zestawienie kilku form leczenia. Terapia indywidualna, terapia grupowa, mityngi grupy wsparcia (np. Anonimowych Narkomanów) oraz zajęcia edukacyjne – to połączenie, które najczęściej pomaga osobom uzależnionym wyjść z nałogu.

Co ważne, narkomania stanowi dużo silniejsze uzależnienie niż alkoholizm.

Pierwszy etap jest bardzo trudny do rozpoznania dla samej osoby zażywającej substancje odurzające. Dopiero wraz z rozwojem choroby postępują mechanizmy uzależnienia i stają się zauważalne. Wpływają również na decyzję osoby uzależnionej i zachęcają ją do sięgania po narkotyki.

Proces wychodzenia z nałogu obejmuje kilka podstawowych etapów.

Pierwszym krokiem w leczeniu, tak jak przy alkoholizmie, jest odtruwanie organizmu, przeprowadzone przez lekarza. Następnie rozpoczyna się właściwy cykl terapeutyczno-edukacyjny, który tak naprawdę jest najtrudniejszą częścią leczenia.

O ile fizyczne dolegliwości mijają dość szybko, o tyle proces socjalizacji i nauki właściwych zachowań zajmuje dużo więcej czasu. Powrót do normalnego funkcjonowania wymaga też stałej samokontroli oraz utrzymywania abstynencji. I w tym przypadku nie obejdzie się bez wsparcia najbliższych oraz osób po podobnych przejściach.

Dane kontaktowe
LECZENIE NARKOMANII
☏ +48 733 123 300
☏ +48 695 415 873