Loader

Prywatny ośrodek leczenia uzależnień   |   Ośrodek Przebudzenie Wrocław

ikonka e-mailosrodekprzebudzenie@gmail.com       |       ikonka telefonu+48 733 123 300       |       ikonka telefonu+48 695 415 873

Blog / Dlaczego warto chodzić na terapie grupowe?

terapia grupowa - walka z uzależnieniem

Dlaczego warto chodzić na terapie grupowe?

Przebudzenie - 23.03.2020

1/5 - (1 vote)

Terapia grupowa jest jedną z metod wykorzystywanych w terapii uzależnień, zarówno w przypadku osób uzależnionych od alkoholu jak i innych środków odurzających. Ze względu na możliwość rozmowy z osobami znajdującymi się w podobnej sytuacji życiowej, a jednocześnie wywodzącymi się z różnych środowisk, terapie grupowe pozwalają pacjentom ośrodków leczenia uzależnień na głębsze zrozumienie swojego problemu i nabranie perspektywy ułatwiającej konstruowanie życia bez nałogu.

Uzależnienie, niezależnie od stopnia zaawansowania czy sytuacji życiowej chorego jest poważnym problemem i warto podejmować jego leczenie możliwe jak najwcześniej. Na czym to polega i dlaczego terapie grupowe odgrywają w nim tak ważną rolę?

Jak wygląda leczenie nałogów?

Osoby nadużywające alkoholu bądź środków odurzających, w wyniku spożywania dużych ilości substancji szkodliwych dla organizmu doświadczają nie tylko zmian fizycznych, ale i psychicznych. Ich organizmy przyzwyczajają się do toksyn dostarczanych w postaci alkoholu czy narkotyków i po każdorazowym odstawieniu używki doświadczają zjawiska głodu oraz zespołu abstynencyjnego.

Objawy powyższych są głównie fizyczne – bóle głowy, nudności, zawroty głowy, wymioty, biegunki, szybkie bicie serca, poty. Efektów takich doświadcza się także na pierwszym etapie leczenia nałogów, podczas całkowitego detoksu prowadzącego do podjęcia terapii. Detoks należy przeprowadzić pod kontrolą lekarzy i terapeutów, tak by pacjent mógł być w dobrym stanie fizycznym przed podjęciem dalszych etapów leczenia uzależnienia.

Najskuteczniejszą obecnie metodą radzenia sobie z nałogami i uzależnieniem jest terapia. Samodzielne podjęcie walki z uzależnieniem jest trudne, bo potrzeba zaspokojenia głodu alkoholowego czy narkotykowego jest znacznie silniejsza, a ilość sytuacji społecznych zachęcających do powrotu do nałogu trudna do przezwyciężenia nawet przy silnej samokontroli.

Połączenie detoksu, terapii indywidualnej i terapii grupowej ma szansę nie tylko oczyścić organizm osoby uzależnionej z pozostałości środków toksycznych, ale także wprowadzić ją stopniowo w lepsze nawyki i umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie bez środków psychoaktywnych.

terapia grupowa

Dlaczego terapia grupowa jest warta uwagi?

W walce z nałogiem najważniejsze jest wsparcie, nie tylko bliskich osób ale i innych uzależnionych którzy przeszli przez proces odwykowy i mogą na własnym przykładzie zrozumieć problemy, z jakimi się borykamy. Indywidualna terapia będąca elementem odwyku w ośrodku leczenia uzależnień ma skupić się na rozmowach z psychologiem, określeniu podłoża nałogu i bodźców, które pobudzają osobę uzależnioną do sięgnięcia po używki nawet jeśli ta jest świadoma swojego problemu i konieczności zerwania z nim.

Psychologowie i terapeuci ustalają indywidualną drogę działania dla każdego z pacjentów, tak by powodzenie terapii odwykowej miało jak największe szanse. Jedną z ważniejszych, ale nie jedynych metod stosowanych podczas terapii indywidualnej są działania poznawczo-behawioralne dające choremu szansę zrozumienia własnych problemów i zmiany nastawienia.

Po ustaleniu podstaw uzależnienia, stopniowym dochodzeniu do zrozumienia własnych emocji oraz wykazaniu przynajmniej częściowej inicjatywy do zmian, pacjenci ośrodków odwykowych często włączani są do terapii grupowej której celem będzie wspólne działanie w kierunku walki z nałogiem. Zarówno uzależnienie od alkoholu, jak i narkotyków nie jest możliwe do całkowitego wyleczenia – osoby skłonne do nałogów zawsze będą miały w sobie tę skłonność i jedynie umiejętność radzenia sobie z nią i kontrolowania odruchów dadzą szansę na trzeźwe życie.

Uczestnictwo w terapii grupowej, nawet po zakończeniu leczenia w zamkniętym ośrodku daje szansę na sukces – zamiast sięgać po kolejny kieliszek, osoba uzależniona może porozmawiać z innymi członkami grupy o swoim problemie i o tym, co skłania ją do sięgnięcia w stronę nałogu. Otoczenie się ludźmi, którzy rozumieją problem daje największe szanse na uniknięcie powrotu do nałogu z powodu samotności i braku zrozumienia.

☏ +48 733 123 300
☏ +48 695 415 873