Loader

Prywatny ośrodek leczenia uzależnień   |   Ośrodek Przebudzenie Wrocław

ikonka e-mailosrodekprzebudzenie@gmail.com       |       ikonka telefonu+48 733 123 300       |       ikonka telefonu+48 695 415 873

Blog / Czym jest podwójna diagnoza?

podwojna diagnoza

Czym jest podwójna diagnoza?

Przebudzenie - 27.07.2023

Rate this post

Uzależnienie może dotknąć każdego bez względu na wiek, płeć, stan zdrowia, wykształcenie i status społeczny. Nierzadko zdarza się tak, że osoby uzależnione zmagają się z problemem tzw. podwójnej diagnozy. Na czym ona polega, w jaki sposób jest diagnozowana oraz, jakich metod terapii wymaga, dowiesz się z poniższego artykułu.

Spis treści

Czym jest podwójna diagnoza?

O podwójnej diagnozie możemy mówić wtedy, kiedy u jednej osoby obserwujemy jednoczesne współwystępowanie zaburzeń ze strony zdrowia psychicznego oraz uzależnienie od środków psychoaktywnych (np. alkoholu, narkotyku, leków).

Które z zaburzeń jest przyczyną wystąpienia podwójnej diagnozy?

Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, bowiem zarówno uzależnienie od substancji psychoaktywnych, jak i zaburzenia na tle psychicznym mogą pojawić się jako pierwsze. Oba rodzaje zaburzeń działają destrukcyjnie na organizm i psychikę człowieka, oddziałując na siebie wzajemnie i zwiększając ryzyko ich nasilenia. Prawdą jest, że osoby z zaburzeniami psychicznymi (np. cierpiące na depresję, schizofrenię, fobie, lęki itp.) mają większą skłonność do sięgania po środki uzależniające. Z kolei osoby, u których pierwotnie wystąpiło uzależnienie (np. od alkoholu lub narkotyków) będą bardziej narażone na pogorszenie ich zdrowia psychicznego i pojawienie się poważnych zaburzeń osobowościowych.

Podwójna diagnoza-jaka jest skala tego problemu?

Skalę problemu osób cierpiących na podwójną diagnozę pokazują dane statystyczne zaczerpnięte z placówek zajmujących się stacjonarnym lecznictwem psychiatrycznym oraz rehabilitacją osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Wskazują one, że ok. 50% osób z uzależnieniami od substancji psychoaktywnych boryka się również z innymi współwystępującymi zaburzeniami na tle psychicznym. Z roku na rok liczba osób z powyższymi zaburzeniami współwystępującymi sukcesywnie wzrasta. Statystyki pokazują, że aż 67% osób cierpiących na schorzenia psychiczne uzależniona jest od substancji psychoaktywnych. Do najczęstszych z nich zaliczamy alkohol, narkotyki, nikotynę i leki uspokajające. 

Podwójna diagnoza-jakie są metody przeprowadzania diagnozy?

Diagnozowanie osób z podwójną diagnozą jest skomplikowanym procesem, który wymaga odpowiedniego podejścia i narzędzi. Powodem tego są przede wszystkim złożone i różnorodne objawy osób cierpiących na to zaburzenie. W diagnostyce osób z podwójną diagnozą wykorzystuje się kilka następujących metod:

  1. Testy psychologiczne: Stanowią podstawowy element składowy diagnozy. Bazują głównie na kwestionariuszach, testach psychometrycznych i skalach ocen występujących objawów.
  2. Wywiad kliniczny: Przeprowadzając wywiad kliniczny lekarz lub terapeuta pozyskuje informacje w zakresie objawów psychologicznych, historii choroby, używania substancji psychoaktywnych, stanu zdrowia ogólnego i innych istotnych danych.
  3. Ocena stanu zdrowia: Pozwala na wykluczenie innych schorzeń medycznych, które mogą wpływać na zdrowie psychiczne pacjenta.

Jakie są metody terapeutyczne stosowane przy podwójnej diagnozie?

Osoby borykające się z podwójną diagnozą wymagają profesjonalnego i kompleksowego wsparcia obejmującego leczenie psychiatryczne, farmaceutyczne i terapeutyczne. Niezbędnym do tego krokiem jest sporządzenie, w odniesieniu do danego pacjenta, ściśle zindywidualizowanego planu leczenia, który będzie uwzględniał stan jego zdrowia. Z uwagi na złożoność i mnogość objawów diagnozowanie pacjentów z podwójną diagnozą jest procesem trudnym i złożonym, m.in. dlatego proces ich leczenia powinien odznaczać się dużą elastycznością. W procesie leczenia wykorzystuje się głównie terapię uzależnień w formie zajęć indywidualnych i grupowych oraz farmakoterapię.

Niezwykle ważnym elementem terapii jest wsparcie udzielane rodzinom osób chorych, które zagrożone są popadnięciem we współuzależnienie. Polega ono na podporządkowaniu swojego życia osobie uzależnionej i nieustannym kontrolowaniu jej nałogu. Z tego też względu konieczne jest podejmowanie kroków, dzięki którym najbliższe otoczenie osób z podwójną diagnozą będzie mogło uzyskać profesjonalne wsparcie psychologiczne.

Terapia leczenia alkoholizmu we Wrocławiu – zaufaj specjalistom z ośrodka leczenia uzależnień Przebudzenie

Ośrodek leczenia uzależnień Przebudzenie prowadzi skuteczny proces leczenia podwójnej diagnozy, który odbywa się pod nadzorem wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów. Z uwagi na to, iż dokładna identyfikacja problemów jest kluczowym elementem skutecznego leczenia i rehabilitacji pacjenta, terapia alkoholowa we Wrocławiu w naszym ośrodku to szansa dla osób uzależnionych oraz cierpiących na współistniejące zaburzenia psychiczne na całkowite zerwanie z nałogiem oraz zmianę swojego życia.

Terapia uzależnień Wrocław w ośrodku leczenia uzależnień Przebudzenie-dlaczego warto?

Ośrodek leczenia uzależnień Przebudzenie oferuje swoim pacjentom komfortowe warunki pobytu w kameralnym i cichym otoczeniu na łonie natury. Niezaprzeczalnym atutem prowadzonej przez nas terapii jest szacunek, dyskrecja i zrozumienie, jakim obdarzamy naszych podopiecznych. W ramach terapii uzależnień we Wrocławiu skutecznie wspieramy naszych pacjentów w walce z nałogiem alkoholowym, uzależnieniem od narkotyków oraz uzależnieniami behawioralnymi.

ZOBACZ JAK WYGLĄDA TERAPIA UZALEŻNIEŃ

☏ +48 733 123 300
☏ +48 695 415 873