Loader

Prywatny ośrodek leczenia uzależnień   |   Ośrodek Przebudzenie Wrocław

ikonka e-mailosrodekprzebudzenie@gmail.com       |       ikonka telefonu+48 733 123 300       |       ikonka telefonu+48 695 415 873

Blog / Czy alkoholizm jest dziedziczny?

czy alkoholizm jest dziedziczny

Czy alkoholizm jest dziedziczny?

Przebudzenie - 23.11.2022

Rate this post

Wiele osób zastanawia się nad tym, czy uzależnienie od alkoholu jest dziedziczne. Niektórzy zadają sobie pytanie: czy jeżeli tata i wujek pili, to ja również będę alkoholikiem? Czasami zdarza się, że dzieci powielają schematy rodziców. Jednakże, co tak naprawdę za tym stoi?

Uzależnienie od alkoholu, czy jest dziedziczne?

Badania naukowe nie znajdują dowodów na to, że uzależnienie od alkoholu jest dziedziczne. Na taki stan rzeczy bardzo duży wpływ mają tak zwane czynniki środowiskowe. Dokładnie chodzi o to, że dzieci alkoholików nie znają innego życia i w dorosłości powielają schemat. Tak naprawdę to problem leży w wychowaniu.

Przeczytaj także: Podwójna osobowość alkoholika – jakie cechy wyróżniamy?

Co to jest grupa ryzyka?

Należy zdawać sobie sprawę z tego, że uzależnienie alkoholowe nie jest zdeterminowane przez czynnik genetyczny. U połowy dzieci choroba wcale się nie pojawia. Na ryzyko uzależnienia wpływają w tym przypadku raczej inne czynniki.

W jakich okolicznościach ryzyko uzależnienia wzrasta?

Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że na dzieci wpływa przede wszystkim środowisko, w którym zostają one wychowane. Ryzyko pojawienia się przypadłości u dziecka wzrasta, gdy w rodzinie obecne są inne problemy. Może to być depresja u rodzica, który szuka ukojenia w alkoholu. Prawdopodobieństwo wzrasta także wtedy, gdy oboje rodziców nadużywają alkoholu i środków psychoaktywnych. Innym czynnikiem jest intensywny alkoholizm u opiekunów i przypadki agresji w rodzinie. W takich okolicznościach dziecko nie widzi innej drogi i dorosłym życiu może wpaść w pułapkę uzależnienia. Jednakże w takich rodzinach bardzo często pragnienie uwolnienia się z niszczących sideł jest bardzo duże. To sprawia, że alternatywą jest tak silna chęć innego życia, że w dorosłym życiu spełnia się ona.

gen alkoholizmu

Czy alkoholizm jest dziedziczny, czyli podłoże genetyczne?

Istotne jest to, że choroba alkoholowa nie jest wrodzona. W organizmach osób nadużywających alkoholu dochodzi do pewnych mutacji, które zwiększają prawdopodobieństwo pojawienia się uzależnienia, ale nie jest to pewnikiem. Warto podkreślić, że dzieci alkoholików mają wspólne cechy osobowości i sposoby funkcjonowania ze swoimi rodzicami. Ryzyko choroby alkoholowej zwiększa syndrom Dorosłych Dzieci Alkoholików. Takie osoby bardzo często czują się osamotnione ze swoim problemem, nierozumiane, mają duże trudności w wyrażaniu swojego zdania i tego, co czują. Mają problemy w nawiązywaniu relacji z innymi osobami i to wszystko skutkuje kłopotami emocjonalnymi, które niejednokrotnie zachęcają do picia. Sposób myślenia dzieci alkoholików jest wynoszony z domu, w którym panowały trudne warunki.

CZUJESZ, ŻE SYNDROM DDA DOTYCZY CIEBIE LUB KOGOŚ CI BLISKIEGO? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Leczenie choroby alkoholowej

Niezależnie od przyczyny uzależnienie alkoholowe musi zostać poddane terapii. Warto stosować kilka oddziaływań terapeutycznych jednocześnie, ponieważ wtedy zwiększa się szansa wyzdrowienia. Wspólnie z psychoterapią stosuje się inne techniki, takie jak: detoks organizmu. Wszystko to jest potrzebne do przerwania ciągu alkoholowego i wywołania pozytywnych zmian w psychice osoby uzależnionej. Każda osoba, która zauważy u siebie syndrom Dorosłego Dziecka Alkoholika, powinna zgłosić się na terapię.

☏ +48 733 123 300
☏ +48 695 415 873