Loader

Prywatny ośrodek leczenia uzależnień   |   Ośrodek Przebudzenie Wrocław

ikonka e-mailosrodekprzebudzenie@gmail.com       |       ikonka telefonu+48 733 123 300       |       ikonka telefonu+48 695 415 873

Blog / Podwójna osobowość alkoholika – jakie cechy wyróżniamy?

podwójna osobowość alkoholika

Podwójna osobowość alkoholika – jakie cechy wyróżniamy?

Przebudzenie - 10.09.2022

5/5 - (1 vote)

Alkohol działa destrukcyjnie nie tylko na ciało człowieka, ale także na jego umysł i psychikę. Nadmierne spożywanie napojów procentowych często prowadzi do podwójnej diagnozy, czyli uzależnienia od substancji psychoaktywnej połączonej z zaburzeniami psychicznymi. Dodatkowo nałogowcy zmagają się także z podwójną osobowością, która stanowi zagrożenie zarówno dla otoczenia, jak i ich samych.

Czym jest podwójna osobowość alkoholika i jakie są przyczyny jej powstawania?

Osobowość człowieka to zbiór indywidualnych cech, wzorców i myśli, które skłaniają daną osobę do określonego odczuwania i zachowywania się. Każdy z nas ma swój wzorzec cech oraz sposób na wejście w interakcję z innymi ludźmi czy otoczeniem. Podwójna osobowość powstaje wskutek nadmiernej konsumpcji alkoholu, która prowadzi do zaburzenia produkcji serotoniny, czego konsekwencją jest większe ryzyko występowania zachowań impulsywnych. Osoba, która spożyła napoje procentowe, nagle zaczyna postępować irracjonalnie, co może stanowić duże zaskoczenie dla najbliższych.

Przeczytaj także: Czym jest ciąg alkoholowy i jak go przerwać?

Czym objawia się podwójna osobowość?

Osoba uzależniona na co dzień spokojna, opanowana z chwilą sięgnięcia po alkohol staje się agresywna, impulsywna bądź zachowuje się irracjonalnie lub autodestrukcyjnie. To duże zaskoczenie dla rodziny i otoczenia, ponieważ zmiany zachodzą stopniowo.

Nadmierne spożywanie alkoholu i wynikająca z tego podwójna osobowość często objawia się zaburzeniami takimi jak:

  • zespół Otella – objawia się chorobliwą zazdrością i ciągłymi podejrzeniami o zdradę. To rodzaj psychozy alkoholowej, która wymaga specjalistycznego leczenia, ponieważ osoba uzależniona może dopuścić się czynów zabronionych;
  • zespół amnestyczny inaczej Korsakowa – to choroba neuropsychiatryczna, która objawia się w podobny sposób co amnezja. Osoba uzależniona ma luki w pamięci, które próbuje wypełnić zmyślonymi treściami. Zespół amnestyczny wymaga leczenia, ponieważ w przeciwnym wypadku może prowadzić do trwałych powikłań, a w niektórych przypadkach nawet do śmierci.

podwójna osobowość alkoholika - jak leczyć

Jakie cechy osobowości alkoholika można wyróżnić?

Alkoholizm powoduje zmiany osobowości u osoby uzależnionej. Mowa o zaburzeniach pierwotnych i wtórnych. Te pierwsze powstają jeszcze przed popadnięciem w nałóg i stają się czynnikiem decydującym o sięgnięciu po alkohol. Najczęściej jest to napięcie, lęk czy poczucie cierpienia. Chcąc złagodzić negatywne dolegliwości, osoba uzależniona sięga po napoje procentowe. Z kolei wtórne zaburzenia osobowości pojawiają się z powodu nadużywania alkoholu. Zachodzące zmiany mają wpływ na strukturę mózgu oraz sferę emocjonalną, a także zachowanie. Można również wyróżnić czynniki, które predysponują do rozwinięcia uzależnienia. Mowa tutaj o nadpobudliwości, impulsywności czy skłonności do zachowań destrukcyjnych.

Nadużywanie alkoholu powoduje także zaburzenia osobowości dyssocjalnej i chwiejnej emocjonalnie. Ta pierwsza charakteryzuje się lekceważącym podejściem do innych ludzi czy też norm i praw panujących w społeczeństwie, ponadto cechuje się także skłonnością do zachowań agresywnych czy niską tolerancją na frustrację. Stąd też alkoholicy często dopuszczają się oszustw, czynów przestępczych, kłamstw, ponadto powszechnie kierują się manipulacją. Osoby, u których występuje zaburzenie osobowości dyssocjalnej, nie są skore do współpracy, unikają rozmów o swoim problemie, nie chcą podjąć terapii i stosują mechanizmy obronne. Z kolei osobowość chwiejna emocjonalnie charakteryzuje się tendencją do zachowań impulsywnych, a także lekceważeniem następstw tych zachowań. Tutaj występuje łatwość do reagowania gniewem bądź przemocą, niestabilny i kapryśny nastrój, skłonność do nagłego podejmowania działań, łatwość wchodzenia w kłótnie lub spory oraz brak cierpliwości.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O TERAPII DETOKSYKACYJNEJ

Jak leczyć podwójną osobowość?

Alkoholizm połączony z zaburzeniami osobowości da się wyleczyć. Warunkiem koniecznym jest zaprzestanie spożywania alkoholu i udanie się na terapię. W pierwszej kolejności kluczowe będzie wytrzeźwienie i uzupełnienie niedoborów w organizmie, powstałych wskutek nadmiernej konsumpcji. W dalszej kolejności ważna będzie psychoterapia zaburzeń osobowości. Wymaga to współpracy z terapeutą oraz uczestnictwa w zajęciach grupowych. Specjaliści wdrożą leczenie oparte na programie podwójnej diagnozy, której celem jest walka z alkoholizmem przy jednoczesnym przezwyciężeniu zaburzeń osobowości. Pełna współpraca osoby uzależnionej z kadrą terapeutyczną pozwoli na powrót do normalnego funkcjonowania w trzeźwym życiu.

Podwójna osobowość alkoholika staje się czymś niebezpiecznym dla jego otoczenia. Niestety on sam często nie zdaje sobie sprawy z własnego zachowania, uważając, że jego myślenie oraz to, co robi, jest czymś zupełnie normalnym.

☏ +48 733 123 300
☏ +48 695 415 873