Loader

Prywatny ośrodek leczenia uzależnień   |   Ośrodek Przebudzenie Wrocław

ikonka e-mailosrodekprzebudzenie@gmail.com       |       ikonka telefonu+48 733 123 300       |       ikonka telefonu+48 695 415 873

Blog / Typy alkoholizmu – poznaj typologię alkoholizmu wg. Jellinka

typy alkoholizmu wg jellinka

Typy alkoholizmu – poznaj typologię alkoholizmu wg. Jellinka

Przebudzenie - 28.10.2021

5/5 - (1 vote)

Alkoholizm jest chorobą, która może dotknąć każdego. Jej leczenie wymaga specjalistycznego podejścia i silnej woli uzależnionego, to pozwoli na powrót do funkcjonowania w społeczeństwie w trzeźwości. Nie leczona prowadzi do śmierci. Warto pamiętać, że alkoholizm dotyczy nie tylko osoby pijącej, ale również jej rodziny i bliskich.

Spis treści

Wpływ Jellinka na leczenie osób uzależnionych od alkoholu

Elvin Morton Jellinek to amerykański lekarz z czeskimi korzeniami, który w drugiej połowie XX wieku znacząco wpłynął na sposób myślenia dotyczący osób uzależnionych. Ściągnął z nich brzemię pogardy i sprawił, że zaczęto postrzegać jak osoby potrzebujące pomocy. To dzięki niemu alkoholizm jest traktowany jak choroba, która wymaga specjalistycznego leczenia. Według Jellinka utrata kontroli nad spożywanym alkoholem specyficzna progresja objawów chorobowych, a także fakt, że w sytuacji, kiedy alkoholik nie otrzyma pomocy, jego uzależnienie zakończy się śmiercią, świadczyły o charakterze chorobowym.

Jellinek był osobą, której przypisuje się ważną rolę w rozpoczęciu badań naukowych dotyczących alkoholizmu. W 1960 roku opublikował pracę „Koncepcja alkoholizmu jako choroby”. Uzależnienie określił jako spożywanie napojów alkoholowych, których konsekwencją są szkody indywidualne, społeczne bądź oba.

Opisał cztery fazy i wyszczególnił pięć typów alkoholizmu. Każda z nich ma przyporządkowaną kolejną literę alfabetu greckiego. Jellinek był zdania, że chorobę alkoholową można zatrzymać na każdym etapie i w każdej fazie. Do dziś jest to najbardziej popularna typologia alkoholizmu.

Przeczytaj także: Czym jest padaczka alkoholowa i jak ją leczyć? 

Jakie są typy alkoholizmu wg Jellinka?

Alkoholizm to choroba, która nie ujawnia się nagle, ona z czasem postępuję. Do takiego wniosku doszedł E. M. Jellinek.

Fazy alkoholizmu i jego typy prezentują się następująco:.

Jellinek – fazy alkoholizmu zaliczamy do nich:

  1. Faza wstępna inaczej zwana prealkoholowa.
  2. Faza ostrzegawcza zwana również zwiastunową.
  3. Faza krytyczna inaczej ostra.
  4. Faza przewlekła określana jako chroniczna.

typologia alkoholizmu wg jellinka

Typologia alkoholizmu wg Jellinka

Alkoholizm typu Alfa

To uzależnienie oparte na czynnikach psychologicznych. Sięganie po alkohol ma za zadanie odprężyć, zrelaksować, zapomnieć o problemach. Na ten typ alkoholizmu najczęściej są narażone osoby, które nie potrafią sobie poradzić z nagromadzonym stresem i trudnościami wynikającymi z życia codziennego. Kiedy występują te czynniki dana osoba, sięga po alkohol, aby uporać się z negatywnymi emocjami, traktując trunki jak rozwiązanie.

Alkoholizm typu Beta

Ten typ jest uzależnieniem, w którym kluczową rolę odgrywają czynniki społeczne. Charakteryzuje się utratą kontroli nad ilością wypijanego alkoholu, co skutkuje powikłaniami somatycznymi głównie w zakresie zdrowia fizycznego.

Alkoholizm typu Gamma

Ten typ występuję najczęściej. Wzrasta tolerancja alkoholowa, co skutkuje częstszym sięganiem po używki. Alkoholik przechodzi z uzależnienia psychicznego do fizycznego. Pojawiają się ciągi alkoholowe z okresami abstynencji. W zaawansowanym stadium występują uporczywe objawy zespołu abstynencyjnego.

jellinek fazy alkoholizmu

Alkoholizm typu Delta

Alkoholik typ delta nie jest w stanie powstrzymać się od picia. Przy krótkotrwałych przerwach niemal od razu pojawiają się objawy abstynencyjne. Osoba uzależniona sięga najczęściej po niskoprocentowy alkohol, a stały poziom alkoholu we krwi utrzymuje się nawet kilka lat. Ten typ alkoholizmu powoduje wyniszczenie organizmu powoli, zachodzącymi zmianami.

Alkoholizm typu Epsilon

Inaczej zwany dypsomanią. Jego cechą charakterystyczną jest okresowe upijanie się, co prowadzi do całkowitego otępienia i oszołomienia. Ten typ jest ciężki w zdiagnozowaniu. Pojawiają się naprzemiennie ciągi alkoholowe i okresy abstynencyjne.

Jellinek opisał cztery fazy alkoholizmu i podzielił je na pięć typów. Według niego alkoholikami są ci, do których pasuje typ gamma, beta i epsilon, aczkolwiek osoby charakteryzujące się dwoma pozostałymi typami również wymagają pomocy. Twierdził również, że do uzależnienia dochodzi wskutek nałożenia się na siebie trzech czynników: warunków psychologicznych, społecznych oraz podatności biologicznej. Dzięki przeprowadzonym przez niego badaniom Amerykańskie Towarzystwo Medyczne uznało alkoholizm za chorobę.

ZOBACZ JAK WYGLĄDA TERAPIA LECZENIA ALKOHOLIZMU W NASZYM OŚRODKU

Alkoholizm to przewlekła choroba, która odciska piętno na strefie fizycznej i psychicznej. Dotyka ona coraz większą część społeczeństwa. Nie można jej całkowicie wyleczyć, ale można zminimalizować szkody, które wyrządziła.

☏ +48 733 123 300
☏ +48 695 415 873