Loader

Prywatny ośrodek leczenia uzależnień   |   Ośrodek Przebudzenie Wrocław

ikonka e-mailosrodekprzebudzenie@gmail.com       |       ikonka telefonu+48 733 123 300       |       ikonka telefonu+48 695 415 873

Blog / Czym jest padaczka alkoholowa i jak ją leczyć?

Padaczka alkoholowa

Czym jest padaczka alkoholowa i jak ją leczyć?

Przebudzenie - 23.06.2021

Rate this post

Padaczka alkoholowa to sposób reakcji organizmu na odstawienie alkoholu. Im dłuższe i większe dawki spożywała osoba uzależniona od alkoholu, tym przerwanie ciągu alkoholowego jest trudniejsze, a przebieg padaczki alkoholowej cięższy. Atak padaczki alkoholowej zwykle jest niespodziewany i niebezpieczny. Kiedy stwierdza się padaczkę alkoholową i jak z nią żyć?

Padaczka alkoholowa – co to za choroba?

Padaczka alkoholowa jest zaburzeniem neurologicznym, które prowadzi do napadów drgawkowych wywołanych zmianami toksycznymi i metabolicznymi u osób uzależnionych od alkoholu. Do napadów drgań dochodzi, gdy uzależniony przeżywa alkoholowy zespół abstynencyjny czy inaczej alkoholowy zespół odstawienny. Wśród wielu jego objawów u osoby uzależnionej często dochodzi do napadów drgawkowych, które są wywołane zaprzestaniem picia lub ograniczenia w spożywaniu jego dużych ilości. Padaczka alkoholowa w okresie zespołu abstynencyjnego to przypadłość typowa dla większości alkoholików. Zaczyna objawiać się wtedy, gdy organizm zaczyna domagać się alkoholu, jaki by spożywany wcześniej regularnie czy w dużych ilościach. Trzeba przy tym podkreślić, że padaczka alkoholowa jest niebezpieczna i stanowi zagrożenie życia, dlatego zawsze wymaga natychmiastowej interwencji.

Objawy abstynencyjne po odstawieniu alkoholu

  • nudności
  • wymioty
  • przyspieszony oddech
  • bóle głowy
  • problemy ze snem
  • podwyższone ciśnienie
  • drżenie dłoni
  • omamy wzrokowe
  • pobudzenie psychoruchowe
  • napady padaczkowe

Objawy padaczki alkoholowej

Podobnie jak w przypadku padaczki, główny objaw padaczki alkoholowej to silne drgawki. Napady drgawkowe powodują utratę świadomości i zwykle upadek w niespodziewanym momencie. Ciało zaczyna się prężyć, a mięśnie całego ciała kurczyć. Zdarzają się także przypadki nieświadomego oddania moczu lub stolca. Co więcej, podczas napadów drgawkowych istnieje niebezpieczeństwo przygryzienia języka. Napady padaczkowe w przypadku padaczki alkoholowej różnią się od typowych objawów jedynie tym, że nie są poprzedzone sygnałami ostrzegawczymi, przez co są bardziej niebezpieczne i niespodziewane.

Leczenie padaczki alkoholowej – jak wygląda

Chociaż padaczka alkoholowa może być leczona lekami farmakologicznymi (zwykle stosuje się leki przeciwdrgawkowe lub przeciwpadaczkowe), to częstszą praktyką jest zalecenie terapii. Leczenie padaczki alkoholowej nie jest możliwe bez prawidłowej opieki w ośrodku leczenia uzależnień. Poza tym, aby poprawić prawidłowe funkcjonowanie narządów i organów wewnętrznych, koniecznie trzeba przywrócić równowagę elektrolitową organizmu, usunąć toksyny i metabolity alkoholowe. Oznacza to, że konieczna jest detoksykacja, inaczej odtruwanie organizmu. Leczenie padaczki alkoholowej powinno odbywać się pod okiem doświadczonego specjalisty, ponieważ tylko wtedy jest skuteczne i zapobiega zawrotom padaczki.

Leczenie padaczki alkoholowej

Pierwsza pomoc osobie z atakiem padaczki alkoholowej

Padaczka alkoholowa to stan organizmu, który wymaga natychmiastowej reakcji. Postępowanie powinno być takie samo jak w przypadku ataku normalnej padaczki. Oznacza to, że konieczne jest zapewnienie sobie bezpieczeństwa i wygodnej pozycji, a także ochrona ciała osoby doświadczającej padaczki alkoholowej. Szczególnie ważne, aby dobrze zabezpieczyć głowę, która w wyniku niekontrolowanych i silnych drgawek może doznać niebezpiecznych obrażeń. Zaleca się delikatne objęcie głowy chorego, ale w taki sposób, aby nie unieruchomić jej ani nie blokować. Nie wolno też używać do tego dużo siły. Co więcej, ciało najlepiej ułożyć w pozycji bezpiecznej, co uchroni przed przygryzieniem języka i zakrztuszeniem się. Następnie należy sprawdzić, czy osoba doświadczająca ataku padaczki oddycha. Pomagając osobie z drgawkami istnieje duże ryzyko chęci powstrzymania na siłę drgawek. Ciała nie wolno jednak krępować, ograniczać, ani wkładać nic do ust czy podawać do trzymania.

Nawroty padaczki alkoholowej

Odstawienie używki, jaką jest alkohol, wprowadza w organizmie, zachowaniu i wyglądzie człowieka wiele zmian. Podstawą do leczenia padaczki i zapobiegania nawrotom choroby jest terapia odwykowa w ośrodku leczenia uzależnień i zaprzestanie picia alkoholu na stałe. Powrót do picia po wystąpieniu ataku padaczki zwykle kończy się kolejnymi atakami padaczki w momencie nawet krótkiego odstawienia alkoholu, dlatego konieczny jest stały pobyt w ośrodku leczenia uzależnień, gdzie osoba uzależniona ma całodobową opiekę.

☏ +48 733 123 300
☏ +48 695 415 873