Loader

Prywatny ośrodek leczenia uzależnień   |   Ośrodek Przebudzenie Wrocław

osrodekprzebudzenie@gmail.com       |       +48 733 123 300       |       +48 695 415 873

Blog / Agresja po alkoholu – jak z tym walczyć?

agresja po alkoholu

Agresja po alkoholu – jak z tym walczyć?

Przebudzenie - 21.04.2022

Rate this post

Alkohol to substancja psychoaktywna, która pita nawet w niewielkich ilościach może prowadzić do zmian w zachowaniu, wywoływać zaburzenia psychiczne oraz psychotyczne i amnestyczne. Powszechnie dostępny alkohol to cichy zabójca. Powoli, stopniowo, ale skutecznie prowadzi do zaburzenia świadomości oraz postrzegania rzeczywistości. Dodatkowo, spożywany w nadmiarze prowadzi do szeregu zespołów chorobowych i jest czynnikiem aktywującym rozwój chorób somatycznych. Zmiana zachowania i nienaturalny sposób postępowania, które występują na skutek spożywania alkoholu to reakcja organizmu na zatrucie alkoholowe bądź przewlekłe jego nadużywanie.

Alkohol a organizm człowieka

Etanol zwany też alkoholem etylowym jest substancją, której spożywanie negatywnie wpływa na cały organizm ludzki. Szczególnie destrukcyjnie działa on jednak na pracę ośrodkowego układu nerwowego. Czesto skutkuje to zmianami w zachowaniu oraz osobowości. Impulsy nerwowe pracują wolniej, wolniej też przechodzą wzdłuż włókien nerwowych. Stąd też u osób pijących występują stany odprężenia, błogości i euforii. Przyczyna jest prosta – uśpiony i drzemiący układ nerwowy.

Osoba pod wpływem działania czynnika psychoaktywnego ma obniżony refleks i sprawność fizyczną oraz problemy z koncentracją, trudniej jej jest odpowiednio się wypowiadać i budować logiczne i spójne zdania. Ludzie po alkoholu mają splątaną mowę, często mówi się, że bełkoczą. Ich ruchy są chaotyczne, niezdarne, niepewne. Kołyszą się, chwieja, zataczają, nie potrafiąc utrzymać równowagi. Alkohol negatywnie wpływa na układ krwionośny i serce. Gwałtownie podnosi ciśnienie krwi i tętno. Negatywnie wpływa również na układ pokarmowy, pracę wątroby i jelit.

Przeczytaj także: Choroba alkoholowa a objawy psychiczne

Zmiana zachowania na skutek spożywania alkoholu

Ludzie po wypiciu alkoholu zachowują się zupełnie inaczej niż w stanie trzeźwości. Wypicie nawet niewielkich ilości alkoholu może powodować u nich agresję. Ludzie po alkoholu często stają się awanturniczy, dopuszczają się czynów karalnych, podejmują często absurdalne i błędne decyzje. Osoby będące pod wpływem napoi alkoholowych tracą kontakt z rzeczywistością, nie myślą logicznie. Ich wolna wola jest przejmowana przez substancję psychoaktywną, działają nie do końca świadomie i racjonalnie. Alkohol destrukcyjnie wpływa na emocje, powoduje stany wyjałowienia i odosobnienia.

U osoby pijącej powstaje myślenie życzeniowe. Realizm zastępują potrzeby i marzenia. Dzieje się tak, gdyż etanol wpływa na tą część mózgu, która odpowiedzialna jest za fantazje i pragnienia.
Osoby pijące alkohol często mają problemy finansowe. W stanie upojenia zaciągają długi i pożyczki. Nie potrafią racjonalnie zarządzać swoim budżetem. Zaniedbują bliskich i rodzinę, którą są zobowiązani utrzymywać materialnie. Pomimo narastających długów, mają wysoką tendencję do rozrzutności i niekontrolowanego wydawania pieniędzy. Brak w ich zachowaniu odpowiedzialności i troski o siebie i o innych.

W sytuacjach, kiedy osoba spożywająca alkohol traci kontrolę nad ilością wypijanego trunku, dochodzi do uruchomienia zachowań, które nie są akceptowane społecznie. Człowiek taki ma wrażenie, że wszystko może i wszystkiego dokona. Potrafi prowadzić samochód pod wpływem alkoholu, awanturować się, być agresywnym zarówno w stosunku do otoczenia jak i samego siebie. Jego zachowania są lekkomyślne i brakuje w nich odpowiedzialności za popełnione czyny. Alkohol potęguje impulsywność działań, są one nagłe, niekontrolowane i gwałtowne. Ludzie po wypiciu alkoholu żyją w iluzorycznym świecie, w którym chcą wciąż doznawać pozytywnych bodźców podczas zabawy.

Charakterystyczną cechą osób będących pod wpływem trunków wysokoprocentowych jest ich gwałtowna i nieoczekiwana zmiana nastrojów, nerwowość. Alkohol negatywnie wpływa na relacje rodzinne, w pracy i ogólnospołeczne. Osoba spożywająca zbyt często i w nadmiernych ilościach alkohol, powoli zaczyna odsuwać się od świata rzeczywistego, zamyka się przed innymi. Rodzą się negatywne emocje, człowiek odczuwa niskie poczucie własnej wartości, rozżalenie, wstyd, smutek, poczucie braku sensu.

agresywne zachowania po alkoholu

Agresywne zachowania po alkoholu może potęgować wysokie stężenie testosteronu. Jest to obserwowane szczególnie u mężczyzn.

Co wpływa na agresje po alkoholu?

Świat naukowy zaobserwował, iż za agresywne zachowania po wypiciu alkoholu mogą odpowiadać geny. Odnotowano, iż uszkodzony gen HTR2B, który jest odpowiedzialny za produkcję receptorów serotoninowych w mózgu, zwiększa tendencję do stanów agresji, szału i utraty samokontroli na skutek picia.

Badania wykazują również, iż większą predyspozycję do zachowań agresywnych i niekontrolowanych mają osoby o określonych cechach charakteru i osobowości. Ludzie, którzy w stanie trzeźwości cechują się lekkomyślnością, spontanicznością, beztroską, są obarczone wyższym ryzykiem negatywnych zachowań, w tym, agresji na skutek wypicia alkoholu.

Napady agresji i szału często wynikają z potrzeby rozładowania negatywnych emocji, zgromadzonej złości, nieprzyjemnych odczuć i bezradności. Prawidłowa praca mózgu na skutek spożywania alkoholu jest zaburzona. U osoby pijącej pojawia się nierealne poczucie zagrożenia i prowokacji. Układ nerwowy oraz racjonalne reakcje są paraliżowane używką. W stanie odurzenia dochodzi do zaburzonej interpretacji rzeczywistości oraz problemów z odpowiednim dobraniem zachowań do określonych sytuacji.

Jak leczyć destrukcyjne zachowania po alkoholu?

Leczenie powtarzających się zmian zachowań wynikających z picia alkoholu polega na skorzystaniu z pomocy psychologów i psychiatrów. Skutecznie dobrana terapia alkoholowa to idealny sposób pomocy w każdym przypadku. Agresywne zachowania występujące po spożywaniu trunków są bardzo niebezpieczne zarówno dla samej osoby pijącej jak i jej otoczenia. Osoby takie potrafią rozładowywać swoją złość i rozdrażnienie na przypadkowo spotkanych osobach. Często angażują się w bójki i awantury. Swym zachowaniem doprowadzają do rozpadu życia rodzinnego. Łamią prawo i porządek publiczny, w skrajnych przypadkach żebrzą i kradną, by zdobyć pieniądze na zakup alkoholu. Przymus zastosowania terapii jest możliwy w polskim prawie tylko w określonych przypadkach.

Przeczytaj także: Przymusowe leczenie odwykowe, czyli ubezwłasnowolnienie alkoholika

Rodzina i najbliżsi powinni starać się uzmysłowić rangę problemu i motywować do podjęcia leczenia bądź terapii odwykowej. By skutecznie zwalczyć nawracający problem picia i związane z nim destrukcyjne zachowania, konieczna jest pomoc instytucjonalna. Należy zastosować kompleksową terapię uwzględniająca złożoność problemu z alkoholem i zmianami, które zdążył już wyrządzić w życiu i w organizmie człowieka. Odpowiednio dobrana psychoterapia jest kluczem, by powrócić do normalnego funkcjonowania jednostki w społeczeństwie. Choć nie jest to proces krótki i łatwy, przynosi owocne rezultaty i pozwala na stałe pożegnać się z alkoholem.

☏ +48 733 123 300
☏ +48 695 415 873