Loader

Prywatny ośrodek leczenia uzależnień   |   Ośrodek Przebudzenie Wrocław

ikonka e-mailosrodekprzebudzenie@gmail.com       |       ikonka telefonu+48 733 123 300       |       ikonka telefonu+48 695 415 873

Blog / Wpływ alkoholu na układ nerwowy

alkohol a układ nerwowy

Wpływ alkoholu na układ nerwowy

Przebudzenie - 21.03.2022

Rate this post

Układ nerwowy człowieka jest szczególnie wrażliwy na uszkodzenia wywołane długotrwałym spożywaniem alkoholu. Powstałe zmiany wywołują długofalowe lub trwałe uszkodzenia w mózgu, a także przyczyniają się do powstawania takich zaburzeń, jak np. padaczka alkoholowa. Poniżej przyjrzymy się temu, jaki jest wpływ alkoholu na układ nerwowy.

Spis treści

Jak alkohol działa na układ nerwowy?

Pojawiające się po spożyciu trunków procentowych zaburzenia mowy, równowagi, zniekształcone postrzeganie rzeczywistości, agresywne zachowania i wiele innych, często obserwowanych w takiej sytuacji niepożądanych reakcji, to właśnie dowody na destruktywne działanie alkoholu na prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego.

Przeczytaj także: Jak zmienia się ciało osoby uzależnionej od narkotyków?

Alkohol a układ nerwowy

Obwodowy układ nerwowy

Najpoważniejszym uszkodzeniem, jakie zachodzi w obwodowym układzie nerwowym, jest tzw. zapalenie wielonerwowe, objawiające się m.in. zaburzeniem czucia w kończynach, nerwobólami, a także bólami mięśni, osłabieniem, czy też zaburzeniami czucia głębokiego. W stanie zaawansowanym dochodzi nierzadko do porażeń i niedowładów.

Inne dolegliwości, jakie mogą towarzyszyć porażeniu wielonerwowemu, obejmują tzw. miopatię mięśniową, polegającą na stopniowym zaniku mięśni. Dochodzi również do obrzęków podskórnych, dlatego też często można poznać osobę borykającą się z alkoholizmem po długotrwale opuchniętej twarzy. Nierzadkie są także uszkodzenia nerwu wzrokowego, prowadzące do poważnych zaburzeń widzenia, a nawet ślepoty.

Ośrodkowy układ nerwowy

Do najważniejszych uszkodzeń zachodzących w ośrodkowym układzie nerwowym, składającym się z mózgu i móżdżku, zaliczamy zaniki korowe, a także poszerzenie komór mózgowych. Skutkiem takich zaburzeń jest występowanie m.in. encefalopatii Wernickego, stanowiącej połączenie szkodliwego działania alkoholu i silnego niedoboru witamin. Choroba przejawia się m.in. poprzez zaburzenia świadomości, porażenia mięśniowe, niekontrolowane ruchy, oczopląs, drżenie, nierzadko włącznie z utratą przytomności.

wpływ alkoholu na mózg

Alkohol bardzo destrukcyjnie wpływa na nasz układ nerwowy

Czym jest padaczka alkoholowa?

Powyższe akapity dokładnie wyjaśniają, jak alkohol działa na mózg. Jednym z następstw takiego działania jest wystąpienie padaczki alkoholowej. Dochodzi do niej w 5 do 25% przypadków w następstwie tzw. zespołu odstawiennego. Są to niekontrolowane ataki drgawek, wynikające z nieprawidłowej aktywności neuronów. Więcej na jej temat dowiesz się z tego artykułu.

Czy wpływ alkoholu na mózg zawsze jest nieodwracalny?

Dużo słychać o tym, jak niszczycielski wpływ na organizm człowieka ma uzależnienie od alkoholu, co jest niestety prawdą. Warto jednak pamiętać o tym, że niektóre uszkodzenia da się naprawić, a przynajmniej zmniejszyć ich negatywny wpływ na codzienne funkcjonowanie osoby chorej.

Jednym z takich przykładów może być właśnie opisana powyżej padaczka alkoholowa, której leczenie polega nie tylko na zażywaniu leków przeciwdrgawkowych, lecz też na wyeliminowaniu alkoholu z organizmu. Warunkiem jest jednak brak późniejszego powrotu do nałogu. Obserwowane podczas badań komputerowych zaniki korowe również mogą się cofać, gdy alkoholik podejmie decyzję o rezygnacji z nałogu.

☏ +48 733 123 300
☏ +48 695 415 873