Loader

Prywatny ośrodek leczenia uzależnień   |   Ośrodek Przebudzenie Wrocław

ikonka e-mailosrodekprzebudzenie@gmail.com       |       ikonka telefonu+48 733 123 300       |       ikonka telefonu+48 695 415 873

Blog / Skąd się bierze depresja i jaki wpływ na jej postępowanie ma alkohol?

depresja

Skąd się bierze depresja i jaki wpływ na jej postępowanie ma alkohol?

Przebudzenie - 26.05.2021

5/5 - (1 vote)

Depresja to jedna  z najczęstszych chorób. Według raportu IZWOZ Uczelni Łazarskiego z 2014 roku, na świecie cierpi na nią około 350 mln ludzi, a w Polsce 1,5 miliona, choć szacuje się, że 1 na 10 Polaków zmaga się z depresją. W Stanach Zjednoczonych liczba chorujących zwiększa się co roku o 20%. Na depresję można zachorować w każdym wieku, niezależnie od płci, statusu społecznego czy kraju pochodzenia.

Skąd bierze się depresja?

Istnieją trzy główne czynniki, które mogą wywoływać depresję. Są to:

  • uwarunkowania biologiczne – do powstawania tej choroby przyczyniają się wszelkie nieprawidłowości, które wynikają z funkcjonowania podwzgórza układu limbicznego, siatkowego oraz zaburzeń wytwarzanych hormonów odpowiadające za kontrolowanie emocji, koordynację ruchów, reakcji organizmu na stres  i koordynację ruchów i procesów emocjonalnych. Depresja może być również dziedziczna, a także powstać na skutek przewlekłych chorób typu cukrzyca, choroby nowotworowe, zapalenie stawów czy jelit.
  • czynniki środowiskowe – tego typu czynniki to śmierć bliskiej osoby, nagła utrata pracy, przedłużające się bezrobocie, problemy w związku, osamotnienie. U kobiet może się pojawić depresja poporodowa, zwłaszcza po trudnym i długim porodzie.
  • uwarunkowania psychologiczne – do tej kategorii zalicza się: poczucie niskiej wartości i samooceny, negatywne postrzeganie siebie i negatywny wygląd. Ponadto frustracja związana z przeżyciami z dzieciństwa i brak wiary we własne możliwości zwiększa ryzyko pojawienia się depresji.

Należy pamiętać, że depresję zazwyczaj wywołuje jeden, dwa bądź wszystkie trzy czynniki jednocześnie. Chociaż ta choroba jest najczęściej wieloczynnikowa. Należy mieć na względzie również fakt, że depresja jest chorobą nawrotową, która może powrócić bez konkretnej przyczyny.

depresja-przyczyny i skutki

Jaki wpływ na depresję ma spożywanie alkoholu?

Często osoby zmagające się z tą chorobą mają silne wrażenie, że spożywanie napoi wysokoprocentowych pomoże im w walce z depresją, ponieważ poprawia im to nastrój, odpręża i pozwala zapomnieć o nieprzyjemnych przeżyciach. Alkohol poprawia ich stan, ale na krótko więc by utrzymać poprawę nastroju, dana osoba sięga po trunki coraz częściej i pije coraz więcej, doprowadzając się do choroby alkoholowej oraz problemów finansowych, rodzinnych i osobistych. Przez to ich stan psychiczny systematycznie się pogarsza. Co więcej, udowodniono, że alkohol spożywany regularnie ma depresjogenny wpływ na człowieka, przez co zachorowanie na depresję i walka z nią staje się o wiele trudniejsza.

Ponadto w trakcie leczenia farmakologicznego wpływ alkoholu ma bardzo szkodliwy wpływ na działanie leków oraz terapii. Mocne trunki mogą spowodować:

  • nasilenie bezsenność, która jest częsta podczas depresji – błędne jest przekonanie, iż alkohol poprawia jakość snu. Jeżeli osoba cierpiąca na depresję będzie niewyspana, może wzmagać się uczucie rozdrażnienia, obniżenie samoakceptacji, utrudnia normalne funkcjonowanie w dzień i nasila stany napięciowe. To wszystko sprowadza się z kolei do  pogorszenia jakości snu i skrócenia jego ilości, ostatecznie prowadzi to do nasilenia depresji.
  • pogorszenie funkcji poznawczych (pamięć, koncentracja, percepcja) oraz objawów lękowych, które towarzyszą depresji. Może to prowadzić do obniżenia samooceny i pogorszenia funkcjonowania, co wzmaga samą chorobę,
  • przyspieszenie metabolizmu leków, a w konsekwencji ze zmniejszeniem ich stężenia. Leki reagują z alkoholem, osłabiając swoje działanie, terapia staje się mniej efektywna, przez co proces powrotu do zdrowia staje się dłuższy bądź całkiem niemożliwy,
  • wystąpienie bądź nasilenie działań niepożądanych leków stosowanych na depresję – kiedy występują skutki uboczne, pacjenci często zaniechają terapii, ponieważ nie chcą przeżywać niepożądanych skutków leczenia.

Warto zwrócić uwagę, że nawet 40% osób zmagających się z depresją jest uzależnione od alkoholu. Pacjenci będąc od wpływem mocnych trunków, utrudniają leczenie.

Depresja to choroba globalna dotyka osoby młode i starsze, nieleczona prowadzi nawet do samobójstwa, co potwierdzają dane Komendy Głównej Policji.  Depresję można leczyć na trzy sposoby, psychoterapią, farmakoterapią (często te metody są łączone) oraz elektrowstrząsami. Dobór planu leczenia depresji jest indywidualny, zależy od stanu psychicznego pacjenta i jego uwarunkowań.

☏ +48 733 123 300
☏ +48 695 415 873