Loader

Prywatny ośrodek leczenia uzależnień   |   Ośrodek Przebudzenie Wrocław

ikonka e-mailosrodekprzebudzenie@gmail.com       |       ikonka telefonu+48 733 123 300       |       ikonka telefonu+48 695 415 873

Blog / Na czym polega krucjata alkoholowa (KWC)?

krucjata trzeźwości

Na czym polega krucjata alkoholowa (KWC)?

Przebudzenie - 18.07.2022

Rate this post

Słowo wiara jest ściśle powiązane z zaufaniem i przyrzeczeniem. To silne przeświadczenie, że coś jest prawdą lub ufność, że coś się zmieni. Wiara jest wezwaniem i wyzwaniem, ponadto daje powód do walki, nawet w najtrudniejszych sytuacjach. W walce z nałogiem może mieć fundamentalne znaczenie i być pomocna w chwilach kryzysu.

Czym jest krucjata wyzwolenia człowieka i jaka idea im przyświeca?

Krucjata Wyzwolenia Człowieka została powołana przez księdza Franciszka Blachnickiego wraz z Ruchem Światło – Życie w odpowiedzi na apel, jaki wystosował Jan Paweł II do Polaków na początku swojego pontyfikatu. Papież poprosił rodaków, aby ci wyrzekli się wszystkiego, co uwłacza ich godności. Krucjata została ogłoszona 8 czerwca 1979 roku, podczas pierwszej pielgrzymki Ojca Św. do Polski Jan Paweł II udzielił wspólnocie błogosławieństwa. Jej główną patronką jest Niepokalana Matka Kościoła. Dla członków krucjaty jest ona doskonałym wzorem wolnej osoby. Kolejnymi patronami są św. Stanisław, który jest symbolem odwagi oraz Maksymilian Kolbe, którego postawa jest wzorem dla członków wspólnoty i wspaniałym przykładem oddania za nich życia.
Przesłaniem i zawołaniem Krucjaty są słowa „Nie lękajcie się”, które zostały umieszczone na ich herbie. Często były one wypowiadane zarówno przez Chrystusa, jak i Jana Pawła II. Słowa te mają przypominać członkom wspólnoty, że ich głównym celem jest wyzwolenie ludzi od lęku, który zniewala człowieka. Na herbie oprócz słów, znajduje się krzyż, który jest znakiem najgłębszej tajemnicy wolności, wielka litera „M”, która symbolizuje Maryję stojącą pod krzyżem oraz mała litera „M” to „my”, którzy wraz z papieżem jednoczymy się z Maryją.

Przeczytaj także: Pierwsze oznaki uszkodzenia wątroby u alkoholika

Podstawową drogą Krucjaty jest ewangelizacja, modlitwa indywidualna oraz wspólnotowa, a także post, czyli całkowita abstynencja od alkoholu. Inne formy działania członków KWC to: organizowanie pielgrzymek, uroczystości religijnych czy spotkań towarzyskich (bez alkoholu), praca na rzecz wyzwolenia z nałogu (w tym także profilaktyczna), pomoc osobom uzależnionym czy organizowanie rekolekcji. Członkowie regularnie odmawiają modlitwę krucjaty wyzwolenia człowieka. Kluczowym elementem przynależności do wspólnoty jest praktyka modlitewna. Uczestnicy odmawiają modlitwę KWC, czyli zawierzenia, skierowaną do Niepokalanej Matki Kościoła oraz pozostałych patronów.

krucjata alkoholowa

Dla członków Krucjaty abstynencja to: czyn osobistej wolności i zadośćuczynienie za grzechy pijaństwa

Czym jest krucjata alkoholowa?

Pierwszą i najważniejszą deklaracją KWC, jaką składają kandydaci, którzy chcą należeć do wspólnoty, jest dobrowolna i całkowita abstynencja. Zobowiązanie to wpisywane jest do Księgi Czynów Wyzwolenia. Spożywanie alkoholu jest dopuszczane jedynie w wypiekach, czekoladkach, cukierkach lub lekach. Dozwolone jest także przyjmowanie Komunii Świętej pod obiema postaciami. Dopuszczenie się spożycia alkoholu w innych przypadkach, jest równoznaczne z opuszczeniem KWC. Kluczowym elementem wspólnoty jest modlitwa. Członkowie modlą się w intencji osób zmagających się z uzależnieniem. Dodatkowo organizowane są rekolekcje, w których może wziąć udział każdy, kto ma problem z nałogiem. Dla członków Krucjaty abstynencja oznacza osobistą wolność, przejaw miłości w stosunku do osób uzależnionych, zadośćuczynienie za grzech pijaństwa, przemianę obyczajów oraz znak miłości do Ojczyzny. Całkowita rezygnacja z alkoholu jest darem, który jest podjęty dobrowolnie z miłości oraz odpowiedzialności za dobro drugiego człowieka. Celem krucjaty trzeźwości nie jest zwalczanie samego alkoholu tylko zwyczaju jego picia, a także przywrócenie abstynencji w Polsce oraz wychowanie młodego pokolenia w zdrowych obyczajach.

Wiara jest bardzo silnym uczuciem, które kształtuje człowieka i pozwala mu walczyć o lepsze jutro. Warto jednak mieć na uwadze, że alkoholizm jest chorobą, którą trudno pokonać w pojedynkę. Tutaj kluczowa jest terapia w ośrodku leczenia uzależnień. Wykwalifikowana kadra terapeutyczna posiada dużą wiedzę i doświadczenie w walce z nałogami. Indywidualnie dobrany program leczenia będzie stanowił solidny fundament życia w trzeźwości. Silna wiara w lepsze jutro, połączona z odpowiednio dobraną terapią oraz farmakologią, pozwoli na wyjście z alkoholizmu i życie wolne od nałogu.

Przeczytaj także: Zapaść alkoholowa – czym jest oraz jakie objawy wyróżniamy?

Krucjata Wyzwolenia Człowieka jest wspólnotą, której zadaniem jest zmiana postrzegania przez społeczeństwo spożywania alkoholu oraz problemów z nim związanych. Ich celem jest przemiana stylu życia oraz wzbudzenie poczucia odpowiedzialności za rodzinę.

☏ +48 733 123 300
☏ +48 695 415 873