telefonZadzwoń do nas
733 123 300
Loader

Prywatny ośrodek leczenia uzależnień   |   Ośrodek Przebudzenie Wrocław

ikonka e-mailosrodekprzebudzenie@gmail.com       |       ikonka telefonu+48 733 123 300       |       ikonka telefonu+48 695 415 873

Blog / W jaki sposób alkoholicy maskują swoje uzależnienie?

jak alkoholicy maskują uzależnienie

W jaki sposób alkoholicy maskują swoje uzależnienie?

Przebudzenie - 24.01.2022

4/5 - (1 vote)

Alkoholizm jest chroniczną, postępującą chorobą, u której podstaw leży nadmierne spożycie alkoholu. Alkoholicy uzależnieni są od alkoholu tak fizycznie, jak i psychicznie. W zaawansowanym stadium choroby tracą kontrolę nad zachowaniami towarzyszącymi piciu, do tego czasu są jednak bardzo często w stanie utrzymać swoje uzależnienie w tajemnicy. Niejednokrotnie udaje im się maskować problem przez długie lata.

Jakie są zachowania charakterystyczne dla alkoholików?

Terapeuci zajmujący się leczeniem uzależnień stworzyli listę specyficznych zachowań i postaw wspólnych dla większości osób z problemem alkoholowym, które są pomocne w rozpoznawaniu postępującej choroby.

Zaprzeczanie problemowi

Alkoholicy najczęściej nie przyznają się do posiadanego problemu zarówno przed otoczeniem, jak i przed samymi sobą. Zaprzeczenie wychodzi im najczęściej tak długo, jak są w stanie poradzić sobie w pracy, wykonywać codzienne obowiązki i nie wpisywać się w stereotyp alkoholika. Osiąganie sukcesów w pracy stanowi często zasłonę dymną, która pozwala osobie uzależnionej maskować nałóg.

Stwarzanie pozorów

W celu maskowania swojego uzależnienia alkoholicy uczą się doskonale stwarzać i podtrzymywać pozory. Duża grupa uzależnionych osób pije w odosobnieniu lub ukrywa puste butelki, dzięki czemu nikt nie dostrzega ilości spożywanego przez nie alkoholu.

Robienie przerw w piciu

Niektórzy alkoholicy, w celu dalszego maskowania swojego uzależnienia, decydują się na odstawienie alkoholu na pewien czas, co ma na celu zarówno odsunięcie podejrzeń o problemy z piciem, jak i przekonanie samego siebie o umiejętności zaprzestania spożycia alkoholu w dowolnej chwili.

Cechami wspólnymi alkoholików są szukanie wymówek do spożywania alkoholu oraz skuteczne unikanie konsekwencji nałogu. Szczególnie wyspecjalizowany w maskowaniu problemu jest typ alkoholików zwany alkoholikami wysoko funkcjonującymi, którzy często rzucają się w wir pracy, osiągają sukcesy zawodowe i utrzymują wysoki status społeczny w celu ukrycia nałogu przed otoczeniem i powstrzymania gniewu bliskich.

zachowania alkoholika

Maskowanie uzależnienia od alkoholu

Stereotyp alkoholika z marginesu społecznego jest silnie zakorzeniony w zbiorowej świadomości społecznej. Od alkoholu uzależnić się może jednak każdy niezależnie od statusu, pochodzenia, wykształcenia, wieku czy też płci – z nałogiem zmagają się często osoby na wysokich stanowiskach w międzynarodowych korporacjach, a także lekarze, prawnicy oraz politycy. To właśnie pozycja zawodowa i społeczna, choć niejednokrotnie będące przyczyną popadnięcia w nałóg, stanowią swoistą tarczę pozwalająca utrzymać uzależnienie w tajemnicy.

Jak postępować z osobą zdradzającą objawy uzależnienia od alkoholu?

W sytuacji, w której dana osoba zaczyna przejawiać pierwsze oznaki uzależnienia od alkoholu, jej bliscy powinni przede wszystkim dążyć do nakłonienia jej do podjęcia terapii. W tym celu konieczna jest szczera, otwarta rozmowa służąca przekazaniu konkretnych treści. Często przybiera ona formę interwencji, w której trakcie bliscy uzależnionej od alkoholu osoby informują ją, że nie zamierzają dłużej tolerować destrukcyjnego zachowania i oczekują rozpoczęcia leczenia. W konfrontacji powinna uczestniczyć osoba posiadająca doświadczenie w prowadzeniu rozmów tego typu, najlepiej wykwalifikowany terapeuta. W celu zachęcenia uzależnionego do podjęcia terapii istotne jest ukazanie mu konsekwencji nałogu, a więc skonfrontowanie ze szkodami, jakie wyrządza on w stanie upojenia alkoholowego.

Przeczytaj także: Jak rozmawiać z osobą uzależnioną?

Gdzie należy szukać pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu?

Osoby uzależnione od alkoholu wymagają profesjonalnej pomocy, która może zostać udzielona wyłącznie przez doświadczonych i wykwalifikowanych w leczeniu alkoholizmu terapeutów. Bliscy zmagającej się z nałogiem osoby nie mogą dać się zwieść obietnicami samodzielnego rzucenia picia – nawet mimo szczerych chęci chorego, próby tego typu kończą się zazwyczaj niepowodzeniem.

Najpopularniejszą i zarazem najskuteczniejszą formą leczenia uzależnienia od alkoholu jest terapia stacjonarna w zamkniętym ośrodku odwykowym, w którym postępy chorego są monitorowane przez zespół doświadczonych specjalistów. Ośrodki leczenia uzależnień oferują wsparcie psychoterapeutów, psychologów, psychiatrów i lekarzy, którzy odpowiadają za bezpieczny przebieg terapii i skuteczność leczenia alkoholizmu.

Ośrodek terapii uzależnień Przebudzenie posiada odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie w leczeniu alkoholizmu. Placówkę cechuje zaangażowanie w losy swoich podopiecznych, co, w połączeniu ze zróżnicowanymi formami terapii, daje doskonałe efekty i pozwala pacjentom pokonać nałóg i cieszyć się życiem w trzeźwości.

☏ +48 733 123 300
☏ +48 695 415 873