Loader

Prywatny ośrodek leczenia uzależnień   |   Ośrodek Przebudzenie Wrocław

ikonka e-mailosrodekprzebudzenie@gmail.com       |       ikonka telefonu+48 733 123 300       |       ikonka telefonu+48 695 415 873

Blog / Spożycie alkoholu w Polsce — jak i ile pijemy?

spozycie alkoholu w polsce

Spożycie alkoholu w Polsce — jak i ile pijemy?

Przebudzenie - 20.08.2021

Rate this post

Alkohol jest niewątpliwie źródłem przyjemności dla wielu osób, ale nie należy jednak zapominać o tym, że jest to używka, której spożywanie jest szkodliwe i może prowadzić do zwiększenia ryzyka przedwczesnej śmieci, urazów, lub wielu innych chorób niezakaźnych. Niestety z raportu stworzonego przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wynika, że problem z alkoholem jest stosunkowo powszechny i w wielu krajach statystyki nie są zbyt optymistyczne.

Spożycie alkoholu w Polsce

Na jednego Polaka rocznie przypada średnio 11,7 litra czystego alkoholu. Można to przyrównać do 2,4 butelki wina lub 4,5 litra piwa tygodniowo na osobę w wieku od 15 lat. Według statystyk co najmniej raz w miesiącu upija się 35 % dorosłych. Patrząc na statystyki pod względem płci, można wywnioskować, że mężczyźni w Polsce spożywają zdecydowanie więcej alkoholu od kobiet, ponieważ jest to 18,4 litra czystego alkoholu rocznie, natomiast w przypadku kobiet jest to 5,6 litra. Co ciekawe, kobiety z wyższym wykształceniem, upijają się w miesiącu około 62 % częściej, czego powodem może być imprezowy styl życia wśród studentów. Niestety statystyki spożycia alkoholu wśród młodzieży również nie są zbyt optymistycznie. 17 % chłopców i 21 % dziewcząt w wieku 15 lat co najmniej dwa razy w życiu spożywało alkohol. W Polsce pije się najczęściej piwo (56 %), na drugim miejscu jest wódka (36 %), a wino spożywa się najrzadziej (8 %). Te statystyki są jednak zależne od regionu, ponieważ np. w Warszawie spożycie wina jest zdecydowanie większe, iż w innych regionach Polski.

Warto również wspomnieć o statystykach spożycia alkoholu w czasach pandemii COVID-19. Raport pokazuje, że podczas pierwszego lockdownu 43 % osób zgłosiło, że piło częściej, 25 % osób piło rzadziej, a 32 % osób nie zgłosiło żadnych zmian w tym temacie. Zamrożenie gospodarki w wielu krajach Europy, ale także świata sprawiło, że sprzedaż alkoholu w barach i restauracjach drastycznie spadła, ale sprzedaż w sklepach stacjonarnych i internetowych wzrosła.

alkoholizm w polsce

Statystyki w innych krajach

Według raportu przygotowanego przez OECD do krajów posiadających najwyższe spożycie alkoholu należy Łotwa oraz Austria. Na Łotwie roczne spożycie alkoholu na jednego mieszkańca wynosi 12,8 litra czystego alkoholu (mężczyźni 20,9 litra; kobiety 6,1 litra). Można to porównać do mniej więcej 2,6 butelki wina lub 4,9 litra piwa tygodniowo na osobę powyżej 15 roku życia. 44 procent dorosłych upija się przynajmniej raz w miesiącu, a 25 % chłopców i 24 % dziewcząt w wieku 15 lat upiło się przynajmniej raz w życiu.

W Austrii statystyki te są nieco niższe i wynoszą 12 litrów czystego alkoholu rocznie na osobę (mężczyźni 18,5 litra, kobiety 5,8 litra), czyli około 2,5 butelki wina lub 4,6 piwa tygodniowo na osobę. Co najmniej raz w miesiącu upija się 33 % dorosłych, a 36 % chłopców i 28 % dziewcząt piło co najmniej dwa razy w życiu. Polska w porównaniu do innych krajów, nie wypada zbyt dobrze.

Statystyki spożycia alkoholu w naszym kraju są trochę ponad średnią UE, która wynosi 11,3 litra czystego alkoholu na osobę.

Warto także zaznaczyć, że według raportu OECD uzależnionych od alkoholu jest 3,7 % populacji, czyli około 50 mln ludzi, co jest ogromną liczbą, która pokazuje, jak wielkim problemem jest aktualnie alkoholizm.

Wpływ alkoholu na życie ludzi

Statystyki te nie napawają optymizmem i pokazują również, że spożycie alkoholu delikatnie rośnie z każdym rokiem. Skutkami tego może być skrócenie średniej długości życia ludzi, co najbardziej odczują kraje Europy Środkowej oraz Wschodniej. Według szacunków w ciągu następnych 30 lat średnia długość życia może skrócić się o 1,6 roku, a przyczyną tego będą choroby i urazy spowodowane piciem alkoholu. Niestety również u dzieci widoczne jest większe zainteresowanie alkoholem, a naukowcy zgodnie podkreślają, że spożycie alkoholu w młodym wieku może mieć spory wpływ na pogorszenie wyników w szkole.

☏ +48 733 123 300
☏ +48 695 415 873