Loader

Prywatny ośrodek leczenia uzależnień   |   Ośrodek Przebudzenie Wrocław

ikonka e-mailosrodekprzebudzenie@gmail.com       |       ikonka telefonu+48 733 123 300       |       ikonka telefonu+48 695 415 873

Blog / Zagrożenie alkoholizmem wśród młodzieży

kieliszki wódki

Zagrożenie alkoholizmem wśród młodzieży

Przebudzenie - 31.03.2021

Rate this post

Alkohol to substancja psychoaktywna. Jego spożycie w nadmiernych ilościach stanowi zagrożenie szczególnie dla młodych osób. Od kilku lat poziom spożycia alkoholu nie zmienia się wśród polskiej młodzieży. Jak wygląda problem alkoholizmu wśród młodzieży i dlaczego stanowi zagrożenie?

Spis treści

Alkoholizm wśród młodzieży – najnowsze statystyki

Wśród nastolatków alkohol jest najbardziej rozpowszechnioną i najłatwiej dostępną substancją psychoaktywną. Najnowsze badania opisujące spożycie alkoholu wśród młodzieży można znaleźć w raporcie ESPAD “Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież w 2019 r.”. Badania zrealizowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii przy współpracy Instytutu Psychiatrii i Neurologii zostały zrealizowane metodą ankietową na reprezentatywnej grupie uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Z badań wynika, że na miesiąc przed badaniem prawie 50% ankietowanych w wieku 15 i 16 lat, a ponad 75% uczniów w wieku 17 i 18 lat, spożywało alkohol. Co więcej, zacierają się różnice między spożywaniem alkoholu w zależności od płci.

Co pije polska młodzież?

Z innego badania przeprowadzonego w 2018 r. wśród uczniów na temat alkoholizmu wśród młodzieży wynika, że najczęściej młodzi ludzie sięgają po piwo, na drugim miejscu znalazła się wódka lub inne mocne alkohole, na trzecim miejscu wino. Picie piwa w miesiącu poprzedzającym badanie zadeklarowało 74% uczniów, przy czym częściej byli to chłopcy niż dziewczynki. Z badań wynikało, że po piwo częściej sięgają uczniowie dwójkowi lub trójkowi. Podobnie jak w przypadku wódki (62%), której spożycie zależy od płci i statusu materialnego. Sięganie po wino zadeklarowało 43%, wśród których większość to dziewczyny. Ciekawa zależność picia wino przez polską młodzież to rzadsze picie wina przez osoby, których rodzice mają wykształcenie podstawowe.

kieliszki wódki

Dlaczego młodzież pije alkohol?

Nastolatki sięgają po alkohol często podczas imprez w domu, wyjścia do klubów lub idąc “na miasto”. Może się wydawać, że sięganie przez młodzież po alkohol to naturalny etap życia, wynikający z młodzieńczego buntu. Popularność picia alkoholu wśród młodzieży nie wynika jednak tylko z tego, że dzieci dorastają i chcą próbować nowych, zakazanych rzeczy. Wśród najczęstszych powodów sięgania przez młodzież po alkohol wymienia się:

 • chęć poczucia się jak dorosły
 • chęć zaspokojenia ciekawości
 • chęć zapomnienia o problemach
 • chęć dopasowania się do otoczenia
 • potrzebę akceptacji przez rówieśników
 • potrzebę odpoczynku i relaksu
 • potrzebę poczucia się lepiej

Łatwość sięgania po alkohol ułatwia dostępność różnego rodzaju trunków w różnych sklepach i dyskontach, a także brak odpowiedzialności wśród starszych kolegów i koleżanek, którzy często kupują alkohol dla swoich młodszych znajomych.

Skutki picia alkoholu przez młodych

Moment, kiedy okazjonalne lub incydentalne picie alkoholu zamienia się w codzienność łatwo przegapić. Nastolatki często nie chcą rozmawiać i opowiadać rodzicom o swoich problemach. Skutki picia alkoholu w młodym wieku mogą być jednak jeszcze gorsze i poważniejsze niż popadnięcie w alkoholizm w dorosłym wieku. Nieukształtowane nawyki i delikatne, wewnętrzne organy są bardziej podatne na zagrożenia wynikające z często picia alkoholu. Naukowcy ostrzegają nawet, że spożywanie alkoholu przed 21. rokiem życia może trwale uszkodzić mózg.

Szkodliwe skutki nadużywania alkoholu wśród młodzieży

Picie alkoholu przez młodzież to problem, który zaczyna się od niewielkich ilości, a może się skończyć na uzależnieniu od alkoholu. Spożywanie różnego rodzaju trunków w młodym wieku ma wpływ na procesy rozwojowe, a także na całe życie. Nastolatki sięgające po alkohol często nie wiedzą lub nie przyjmują do wiadomości, że alkohol:

 • hamuje emocjonalny rozwój człowieka i opóźnia dojrzewanie (emocjonalne i płciowe)
 • utrudnia uczenie się, upośledza zdolność logicznego myślenia, pogarsza pamięć
 • może stanąć na drodze do rozwijania kariery zawodowej
 • obniża motywację do realizowania celów życiowych
 • uczy rozwiązywania problemów poprzez “sięganie do kieliszka”, a nie rozmowę
 • wpływa na rozwój poważnych chorób
 • często powoduje problemy z prawem, przypadkowymi inicjacjami seksualnymi
 • zwiększa prawdopodobieństwo bycia ofiarą przestępstwa
 • jest powodem gwałtów i niechcianych ciąż
 • większa ryzyko uzależnienia od alkoholu i innych używek

☏ +48 733 123 300
☏ +48 695 415 873