Loader

Prywatny ośrodek leczenia uzależnień   |   Ośrodek Przebudzenie Wrocław

ikonka e-mailosrodekprzebudzenie@gmail.com       |       ikonka telefonu+48 733 123 300       |       ikonka telefonu+48 695 415 873

Blog / Czym jest delirium alkoholowe (delirium tremens) i co zrobić, gdy występuje?

delirium tremens

Czym jest delirium alkoholowe (delirium tremens) i co zrobić, gdy występuje?

Przebudzenie - 24.08.2022

Rate this post

Regularne spożywanie alkoholu nie tylko działa destruktywnie na cały organizm człowieka, ale także prowadzi do uzależnienia oraz jego skutków. Jednym z nich jest delirium tremens, czyli stan, w którym osoba chora odczuwa nagły charakter pojawiających się objawów, które stanowią poważne zagrożenie. Występuje po zaprzestaniu spożywania alkoholu, czyli na etapie odstawiennym.

Co to jest delirium alkoholowe?

Delirium alkoholowe inaczej jest określane jako delirium tremens, delirka lub biała gorączka. To zaburzenie psychiczne, którego doświadczają długoletni alkoholicy. Stan ten występuje po nagłym zaprzestaniu bądź znaczącym ograniczeniu spożywania alkoholu, po tzw. ciągach (picie alkoholu w znacznych ilościach przez dłuższy czas). Systematyczna konsumpcja etanolu sprawia, że mózg szybko przyzwyczaja się do jego obecności. Z kolei nagłe zaprzestanie dostarczania tej substancji prowadzi do zmian w układzie nerwowym, czego konsekwencją jest gorączka po alkoholu. Delirka to najcięższy stan zespołu abstynencyjnego, który stanowi poważne niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osoby chorej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O TERAPII DETOKSYKACYJNEJ

Jakie są jego przyczyny?

Delirium alkoholowe jest ściśle powiązane z alkoholizmem i występuje w sytuacji znaczącego ograniczenia bądź nagłego zaprzestania spożywania trunków po tzw. ciągach. Biała gorączka pojawia się wskutek zaburzonego funkcjonowania neuroprzekaźników. Substancje psychotropowe zawarte w etanolu regulują pracę mózgu oraz niszczą komórki nerwowe. Oddziałują także na receptory w ośrodkowym układzie nerwowym. Nagłe zaprzestanie picia powoduje dominację pobudzających neuroprzekaźników, których konsekwencją jest biała gorączka. Agresja, która może jej towarzyszyć, również jest tym wywołana. Regularne spożywanie alkoholu przyzwyczaja mózg do działania substancji uzależniającej, przez co objawy nie przebiegają w sposób nagły. Delirka alkoholowa jest objawem gwałtownego ograniczenia lub zaprzestania spożywania etanolu.

delirium alkoholowe jak długo trwa

Delirium tremens jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia.

Delirium tremens – objawy

Symptomy, które towarzyszą białej gorączce to przede wszystkim:

  • napady drgawkowe;
  • gorączka;
  • trudności w zasypianiu;
  • drżenie mięśni;
  • podwyższone ciśnienie tętnicze;
  • nudności i wymioty;
  • lęk;
  • niepokój;
  • wrażliwość na bodźce zewnętrzne;
  • wahania nastrojów.

Inne często występujące objawy delirium to: pobudzenie psychoruchowe, majaczenie, brak orientacji co do miejsca i czasu, urojenia i omamy wzrokowe oraz słuchowe.

Delirium alkoholowe – jak długo trwa?

Majaczenie alkoholowe najczęściej pojawia się mniej więcej po 3 dniach od odstawienia używki. Zazwyczaj ustępuje po upływie ok. tygodnia. Jednak czas występowania delirium tremens uzależniony jest od kilku czynników, do których zalicza się: długość nadużywania alkoholu, częstotliwość picia, moc procentowa oraz ilość spożywanych trunków, wiek chorego, choroby współistniejące, a także ogólny stan organizmu. Nie bez znaczenia są również dobrane metody leczenia. W związku z tym czas trwania delirium jest kwestią indywidualną.

Delirium alkoholowe – co robić, gdy występuje?

Biała gorączka po alkoholu może mieć różny przebieg oraz zróżnicowane objawy. Stąd też kluczowa jest specjalistyczna opieka medyczna, indywidualnie ukierunkowana na osobę uzależnioną. W sytuacji, kiedy alkoholik zaczyna gorączkować, ma przyspieszoną bądź niemiarową pracę serca, ponadto pojawiają się drgawki lub majaczenie, należy niezwłocznie wezwać pogotowie. Taki stan zagraża nie tylko osobie uzależnionej, ale w niektórych przypadkach może być niebezpieczny dla otoczenia. Po zawiadomieniu odpowiednich służb należy pozostać z osobą chorą i stale monitorować jej stan, aż do momentu przyjazdu karetki.

ZOBACZ JAK WYGLĄDA TERAPIA LECZENIA ALKOHOLIZMU W NASZYM OŚRODKU

Jak wygląda diagnostyka i leczenie?

Delirium alkoholowe to stan, który zagraża zdrowiu i życiu osoby uzależnionej. Stąd też konieczna jest hospitalizacja. Lekarze diagnozują pacjenta poprzez przeprowadzenie dokładnego wywiadu lekarskiego. Ma on na celu ustalić, jak długo chory spożywa alkohol i w jakich ilościach. Leczenie polega na wdrożeniu odpowiedniej farmakologii, najczęściej z grupy benzodiazepin, w celu złagodzenia objawów. Podawane są także leki przeciwwymiotne oraz łagodzące agresję, stres, lęk czy niepokój. Dodatkowo wyrównywane są niedobory elektrolitowe, a także uzupełnienie składników mineralnych oraz witamin, w szczególności z grupy B.

Delirium tremens jest następstwem nagłego zaprzestania spożywania alkoholu. W skrajnych przypadkach może doprowadzić do śmierci alkoholika, dlatego też wymaga specjalistycznej opieki medycznej. W przypadku wystąpienia objawów kluczowe jest szybkie wezwanie pogotowia i hospitalizacja osoby uzależnionej.

☏ +48 733 123 300
☏ +48 695 415 873