Loader

Prywatny ośrodek leczenia uzależnień   |   Ośrodek Przebudzenie Wrocław

ikonka e-mailosrodekprzebudzenie@gmail.com       |       ikonka telefonu+48 733 123 300       |       ikonka telefonu+48 695 415 873

Blog / CHAD – jak żyć na dwóch biegunach?

kobieta z chorobą afektywną dwubiegunową

CHAD – jak żyć na dwóch biegunach?

Przebudzenie - 14.01.2020

Rate this post

Choroba afektywna dwubiegowa (czyli w skrócie ChAD) to ciężka przypadłość, która statystycznie dotyka 2,4% społeczeństwa. Na szczęście nie jest zbyt częsta, jednakże warto wiedzieć, czym się charakteryzuje oraz w jaki sposób powinno się ją leczyć. W naukach medycznych choroba doczekała się solidnego opracowania, poprzez opisanie oraz wyróżnienie kilku typów, charakteryzujących stopień nasilenia objawów.

Rozpoznanie choroby afektywnej dwubiegunowej

Na początku należy podkreślić, że postawienie diagnozy powinno należeć tylko do wykwalifikowanego specjalisty w postaci psychiatry. Nie można samodzielnie podjąć się takiego badania, tym bardziej opierając się wyłącznie na informacjach zaczerpniętych z zewnętrznych źródeł.

Przebadanie powinno być bardzo wnikliwie i rzetelnie przeprowadzone bezpośrednio na osobie cierpiącej, która zwykle zgłasza się do psychiatry z objawami depresji. Choroba afektywna dwubiegunowa przybiera dwie postaci: depresji oraz manii czy hipomanii, czyli stanu podwyższonego nastroju, dlatego jest trudna do diagnozy. Tylko dłuższa obserwacja i leczenie przy podjętej współpracy z wykwalifikowanym specjalistą pozwala określić, czy ma się do czynienia z ChAD.

Klasyfikacja choroby

Ze względu na kompleksowy charakter, ChAD nie traktuje się jako jednej choroby, lecz jako zespół zaburzeń afektywnych, czyli występowania skrajnie różnych nastrojów, charakteryzujących się nawrotami. Aby ułatwić zrozumienie tego zjawiska, wydzielono jej trzy typy.

Pierwszy określa występowanie licznych epizodów depresyjnych, między którymi pojawia się co najmniej jeden epizod manii. W drugim typie epizody depresyjne są dłuższe i cięższe, które zostają rozdzielone kilkoma epizodami hipomanii, czyli ekstremalnego odczuwania szczęścia i błogości. Ostatni, trzeci jest powiązany z przyjmowanymi lekami, głównie antydepresantami.

choroba dwubiegunowa - radość i smutek

Epizody maniakalne czy hipomaniakalne mogą występować pod wpływem działania zbyt silnych środków farmakologicznych, dlatego czujna i systematyczna kontrola dobrego psychiatry jest tak ważna. Podobny efekt występuje pod wpływem nadmiernej ilości spożytego alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.

Oprócz wymienionych typów, nauki medyczne klasyfikują ChAD ze względu na zależność występujących objawów od określonego czasu czy miesięcy. Wówczas epizody depresji pojawiają się w miesiącach jesienno-zimowych a epizody manii lub hipomanii w cieplejszym, wiosenno-letnim okresie.

Oprócz choroby afektywnej sezonowej, wyróżnia się jeszcze kilka, pomniejszych rodzajów jak cyklotymia czy mania jednobiegunowa, co tylko pokazuje jak skomplikowaną i trudną do prawidłowej diagnostyki jest to schorzenie.

Jak leczyć ChAD?

Oprócz dobrego i zbilansowanego leczenia farmakologicznego, potrzebna będzie długotrwała psychoterapia. Pojawiające się, skrajne nasilenie raz pozytywnego lub negatywnego stanu emocjonalnego na początku diagnostyki może być uznane za depresję nawracającą. Aby odróżnić depresję od choroby afektywnej dwubiegunowej najnowsze badania naukowe zalecają psychoterapeutom skierowanie szczególnej uwagi na kwestię tożsamości leczonego pacjenta.

W przypadku cierpiących na ChAD, pytanie o to „kim jestem?” pojawia się bardzo często, a nawet stanowi kluczowy element przy ocenie wszystkich opisywanych stanów i odczuwanych emocji, związanych z zaburzeniem tożsamości.

Niestety bez interwencji wykwalifikowanego psychiatry i psychoterapeuty oraz długoletniej współpracy, zaburzenia mogą się rozwijać. Dla najbliższego środowiska, rodziny osoby chorującej, doświadczana sytuacja potrafi być bardzo trudna i generować duży stres, dlatego również powinni zostać objęci odpowiednią opieką psychologiczną.

W zależności od typu występujących zaburzeń, pacjent może być leczony w warunkach domowych albo szpitalnych. W przypadku kobiet ciężarnych z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi leczenie farmakologiczne może spowodować poważne wady wrodzone rozwojowe u niemowląt, a z kolei odstawienie leków pogarsza stan zdrowia psychicznego przyszłej matki.

choroba afektywna dwubiegunowa

Warto sobie uświadomić, że często za tym trudnym schorzeniem stoi nieprawidłowy rozwój pracy mózgu, jednak to nie oznacza, że taką osobę powinno się wykluczyć ze społeczeństwa. Nadal posiadamy zbyt małą wiedzę, dlatego diagnostyka i efektywne leczenie jest tak trudne do uzyskania.

Aby choroba nie powracała i co najważniejsze nie rozwijała się, bardzo ważne jest zadbanie o zrozumienie i akceptację wśród najbliższych oraz fachową pomoc psychologiczną i psychiatryczną. Taka forma leczenia zachowawczego potrafi być bardzo skuteczna nie tylko dla samego cierpiącego, ale również dla całego społeczeństwa.

☏ +48 733 123 300
☏ +48 695 415 873