Loader

Prywatny ośrodek leczenia uzależnień   |   Ośrodek Przebudzenie Wrocław

ikonka e-mailosrodekprzebudzenie@gmail.com       |       ikonka telefonu+48 733 123 300       |       ikonka telefonu+48 695 415 873

Blog / Terapia uzależnień, a zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.

Terapia uzależnień, a zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.

Przebudzenie - 14.07.2023

Rate this post

Współuzależnienie u dzieci i młodzieży stanowi złożony i stale pogłębiający się problem we współczesnym świecie, w którym panuje wszechobecna różnorodność uzależniających substancji i zachowań. W poniższym artykule skoncentrujemy się na zrozumieniu fenomenu współuzależnień u dzieci i młodzieży, analizując przyczyny ich występowania, rodzaje podejść terapeutycznych oraz kluczową rolę, jaką odgrywa rodzina i środowisko w procesie leczenia i wsparciu zdrowia psychicznego. Zrozumienie i skuteczne działanie w obszarze współuzależnień stanowią klucz do stworzenia środowiska, w którym dzieci i młodzież będą mogli zdrowo się rozwijać  i odnaleźć własną drogę do spełnionego i szczęśliwego życia.

Spis treści

Jak uzależnienia wpływają na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży?

Uzależnienia, zarówno od substancji psychoaktywnych, jak i zachowań, prowadzą do pogorszenia stanu zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży. Często stają się one przyczyną wystąpienia lub nasilenia objawów takich zaburzeń jak depresja, lęki, zaburzenia odżywiania czy zaburzenia nastroju. Uzależnienia u dzieci i młodzieży rozwijają się bardzo często na tle radzenia sobie z trudnymi emocjami, co może zwiększać  ryzyko wystąpienia różnych problemów emocjonalnych i behawioralnych.

Dziecko, które popadło w uzależnienie, zaczyna doświadczać trudności w funkcjonowaniu w swoim najbliższym otoczeniu: w szkole, w rodzinie, wśród rówieśników. Najczęściej stan ten prowadzi do wycofania społecznego, obniżenia poczucia własnej wartości oraz własnej samooceny. Uzależnienia niosą ze sobą daleko idące konsekwencje. Ich skutkiem może być obniżenie zdolności nawiązywania zdrowych relacji oraz zdobywania umiejętności społecznych

Wpływ zdrowia psychicznego na możliwość popadnięcia w uzależnienie

Wśród dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi obserwuje się zwiększone ryzyko zażywania substancji psychoaktywnych jako sposobu na złagodzenie objawów swoich problemów emocjonalnych. Nierzadko tego rodzaju zachowania mogą prowadzić do różnego rodzaju uzależnień. Młode osoby z zaburzeniami psychicznymi borykają się często z izolacją i odrzuceniem społecznym. Chcąc złagodzić ten stan, zaczynają szukać ulgi w substancjach uzależniających, które według nich przyczyniają się do poprawy stanu emocjonalnego. To samo dotyczy osób z niską samooceną, którym wydaje się, że sięgnięcie po środki psychoaktywne pomoże w zwiększeniu ich poczucia własnej wartości.

Współwystępowanie zaburzeń psychicznych i uzależnień u dzieci i młodzieży- z jakich czynników wynika?

Współwystępowanie zaburzeń psychicznych i uzależnień u dzieci i młodzieży wynika z czynników, które wzajemnie się przenikają i wpływają na siebie. Zaliczamy do nich:

  • traumatyczne doświadczenia i przeżycia w dzieciństwie,
  • presja wywierana przez rówieśników,
  • niezdrowe relacje w rodzinie oraz brak wsparcia w najbliższych,
  • podłoże biologiczne i genetyczne,
  • niskie poczucie własnej wartości.

Wszystkie powyższe czynniki mogą oddziaływać na siebie w różnym stopniu i różnić się w zależności od jednostki oraz okoliczności.

Rola rodziny i środowiska w terapii uzależnień i wspieraniu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Rodzina i bliskie środowisko odgrywają kluczową rolę w dostarczaniu wsparcia emocjonalnego dla dziecka lub młodzieży z uzależnieniem. Rodzina ma kluczowe znaczenie w motywowaniu dziecka lub młodzieży do udziału w leczeniu uzależnień we współpracy ze specjalistycznymi ośrodkami. Niezwykle ważnym elementem całego procesu jest terapia rodzinna, której głównym celem jest  poprawa komunikacji, wypracowanie odpowiedniego podejścia terapeutycznego oraz identyfikacja czynników, które przyczyniają się do problemu. 

Podejścia terapeutyczne do współuzależnień u dzieci i młodzieży

Stworzenie bezpiecznego i stabilnego środowiska, w którym nie ma dostępu do substancji uzależniających, jest ważnym czynnikiem w terapii uzależnień u dzieci i młodzieży. Leczenie współuzależnień u dzieci i młodzieży wymaga holistycznego podejścia oraz ścisłej współpracy pomiędzy rodzicami, szkołą oraz wykwalifikowanymi terapeutami. Polega ono na wdrożeniu terapii uzależnień, która może być realizowana przez ośrodek leczenia uzależnień Przebudzenie we Wrocławiu. 

Ośrodek terapii uzależnień Przebudzenie we Wrocławiu – wsparcie w walce z nałogiem alkoholowym, uzależnieniem od narkotyków oraz uzależnieniami behawioralnymi

Ośrodek leczenia uzależnień Przebudzenie oferuje kompleksową i profesjonalną terapię, której celem jest wyprowadzenie osób uzależnionych i współuzależnionych ze szponów nałogu oraz zmianę ich dotychczasowego życia. W naszym ośrodku oferujemy profesjonalną terapię, której podłożem jest szacunek, zrozumienie i dyskrecja. Proces terapii przebiega w komfortowej atmosferze, w cichym i kameralnym otoczeniu, w którym osoby współuzależnione wracają stopniowo do zdrowia i uczą się radzenia sobie w trudnych sytuacjach bez konieczności sięgania po substancje uzależniające.

 

☏ +48 733 123 300
☏ +48 695 415 873