Loader

Prywatny ośrodek leczenia uzależnień   |   Ośrodek Przebudzenie Wrocław

ikonka e-mailosrodekprzebudzenie@gmail.com       |       ikonka telefonu+48 733 123 300       |       ikonka telefonu+48 695 415 873

Blog / Najpopularniejsze narkotyki w Polsce

najpopularniejsze narkotyki w polsce

Najpopularniejsze narkotyki w Polsce

Przebudzenie - 28.01.2022

Rate this post

Narkotyki to niezwykle szkodliwe dla organizmu człowieka substancje powodujące jego powolne wyniszczanie. Zawarte w narkotykach związki chemiczne wywołują zmiany w ciele zażywającej je osoby i prowadzą do zaburzeń funkcjonowania układu pokarmowego, uszkodzenia nerek i wątroby oraz napadów padaczkowych. Substancje te powodują ponadto zmiany w obrębie trzustki i jelita grubego, a także szpiku kostnego, co powoduje osłabienie ogólnej odporności organizmu. Można zaobserwować również negatywny wpływ narkotyków na mózg, układ krążenia, jamę ustną i skórę, a także psychikę człowieka – zawarte w nich substancje prowadzą do rozwoju wielu zaburzeń i chorób psychicznych.

Przeczytaj także: Jak zmienia się ciało osoby uzależnionej od narkotyków?

Spis treści

Skąd czerpać wiedzę na temat narkotyków w Polsce?

Wiedzę na temat aktualnego stanu sytuacji dotyczącej zażywania, a także produkcji i dystrybucji narkotyków w Polsce i wynikających z niej problemów najlepiej czerpać z oficjalnego Raportu o stanie narkomanii w Polsce 2020 przygotowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomani i sfinansowanego w ramach umowy Grant Agreement 2020 z EMCDDA. Raport ten jest dostępny bezpłatnie w formie pliku PDF na stronie internetowej Centrum Informowania o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (www.cinn.gov.pl).

Zażywanie narkotyków w Polsce

W obliczu badań przeprowadzonych w 2018 roku można zauważyć, że spożycie narkotyków w Polsce nie jest duże – odsetek ludzi w grupie wiekowej od 15 do 64 lat, którzy zażywali narkotyków wyniósł tylko 5,4%. Dla umieszczenia tych liczb w kontekście warto zauważyć, że aż 18 krajów zarejestrowało w tym czasie wskaźniki używania nielegalnych substancji psychoaktywnych na poziomie wyższym od tego nad Wisłą. Aż trzy spośród tych krajów borykają się z problemem spożycia narkotyków na poziomie co najmniej dwa razy wyższym niż w Polsce. Są to Hiszpania z odsetkiem ludzi zażywających substancje narkotyczne wynoszącym 11,9%, Holandia z 11,8% oraz Francja z 11,4%. Niższymi od Polski odsetkami rozpowszechnienia narkotyków mogą się z kolei pochwalić Węgry z 2,3% oraz Cypr z tylko 2,2% populacji zażywającymi substancji psychoaktywnych.

Jakie są najpopularniejsze narkotyki w Polsce?

Ostatnie wspólne badanie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Kantar Polska, przeprowadzone w 2018 roku, pozwala stwierdzić, jakie są obecnie najpopularniejsze, a więc najczęściej zażywane narkotyki w Polsce.

Konopie indyjskie – marihuana, haszysz

Na pierwszym miejscu znalazły się substancje pochodne konopi indyjskich, które zażywało 12,1% badanych w wieku od 15 do 64 lat, z czego znacznie częściej po używki z tej grupy sięgali mężczyźni.

Dopalacze

Drugie miejsce w rankingu najpopularniejszych narkotyków w Polsce przypadło szeroko pojętym dopalaczom, do których przyjmowania przyznało się 4,7% badanej populacji ogólnej.

narkotyki w polsce

Mimo bardzo destrukcyjnego działania dopalacze są drugim najpopularniejszym narkotykiem w Polsce

Amfetamina

Odsetek populacji ogólnej, który zażywał amfetaminę w roku, który obejmowało badanie, wyniósł 3%. Podobnie do pochodnych konopi indyjskich, tak i w tym wypadku wskaźnik używania substancji narkotycznej jest wyraźnie wyższy wśród mężczyzn.

Halucynogeny

Na czwartym miejscu wśród najczęściej zażywanych w Polsce narkotyków znalazły się szeroko pojęte halucynogeny. Do ich przyjmowania przyznało się w badaniu 1,9 % populacji w przedziale wiekowym od 15 do 64 lat.

Ecstasy

Piątym najpopularniejszym w Polsce narkotykiem jest ecstasy spożywane przez 1,4% badanych.

Grupy wiekowe najczęściej sięgające po narkotyki

Grupą, która najczęściej sięga po narkotyki, są młodzi dorośli, czyli osoby w przedziale wiekowym od 15 do 34 roku życia. Zgodnie z danymi zebranymi w Raporcie o stanie narkomanii w Polsce, rozpowszechnienie spożycia substancji narkotycznych wśród młodych dorosłych jest wyższe niż w całej populacji, którą w badaniu reprezentują osoby w wieku od 15 do 64 lat. Odsetek Polaków poniżej 34 roku życia, którzy zażywają narkotyki, wynosi bowiem 10,4%, co przewyższa wynik dla całej populacji o całe pięć punktów procentowych. Nadal jednak wskaźnik ten jest dla kraju nad Wisłą znacznie niższy niż dla innych krajów Europejskich – dla przykładu w Holandii wynosi 21,5%, a we Francji 22,6%, co oznacza, że aż co piąty młody dorosły sięga po narkotyki.

Źródło: Raport o stanie narkomanii w Polsce 2020 przygotowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zamieszczony na stronie https://www.cinn.gov.pl/portal?id=105923

☏ +48 733 123 300
☏ +48 695 415 873