+48 695 415 873     +48 733 123 300 osrodekprzebudzenie@gmail.com

Leczenie narkomanii

Narkomania – bardzo silne i mocno destrukcyjne uzależnienie. Potoczne określenie odnoszące się do uzależnienia od substancji chemicznych, wpływających na czynność mózgu.

Charakteryzuje się koniecznością przyjmowania środka odurzającego, tendencją do stałego zwiększania dawki oraz fizycznym i psychicznym uzależnieniem.
Narkomania w krótkim czasie prowadzi do poważnych zmian psychicznych pod postacią obniżenia uczuciowości wyższej, degradacji społecznej, zaburzeń krytycyzmu, osłabienia woli, kłamliwości. Często staje się przyczyną wejścia na drogę przestępczą. Produkcja narkotyków, fałszowanie recept, kradzież leków w szpitalach i aptekach, popełnianie przestępstw w celu uzyskania środków na narkotyki są nieodłączną stroną uzależnienia. Zaawansowane stadium narkomanii jest ciężką chorobą wyniszczającą organizm, prowadzącą do śmierci.

 

ŚRODEK UZALEŻNIAJĄCY – to każda substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, której działanie na organizm ludzki przejawia się w zmianie jakości odbieranych przez ten organizm wrażeń zmysłowych oraz zmianie samego zachowania się organizmu.

 

UZALEŻNIENIE PSYCHICZNE – to niepohamowane pragnienie zażywania danego środka powodującego uspokojenie lub stan euforii. Trwałość i nasilenie psychicznej zależności zależy w dużym stopniu od osobowości , charakteru i psychiki.

 

UZALEŻNIENIE FIZYCZNE – to brak danego środka we krwi, co powoduje zaburzenie w przemianie komórkowej i czynnościach różnych narządów. W celu usunięcia tych objawów , konieczne staje się podanie dawki środka uzależniającego.

 

GŁÓD NARKOTYCZNY – to zespół następujących objawów : ziewanie, kichanie, łzawienie, ślinotok, katar, kaszel, czkawka, dreszcze, obfite poty, ociężałość, bezsenność, ból głowy, nudności, wymioty, biegunka, bóle mięśniowe, drętwienie kończyn, pobudzenie ruchowe, niepokój psychiczny, lęk, rozpacz, przyspieszony oddech, wzrost ciśnienia tętniczego krwi. Nasilenie tych objawów wzrasta z okresem niepodawania środków uzależniających.
Według WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) za najważniejsze czynniki sprzyjające powstawaniu narkomanii podaje się :

  • Potrzebę natychmiastowej gratyfikacji, niezależnie od mogących się z nią wiązać ujemnych następstw, wynikających z zaburzeń osobowości jednostki.
  • Poszukiwanie przyjemności wbrew przyjętym w społeczeństwie konwencjom lub przeciwdziałanie istniejącym objawom psychopatologicznym ( depresja, lęk ).
  • Chęć osiągnięcia adaptacji w grupie społecznej, do której się należy lub do której chce się należeć.
  • Dążenie do usunięcia objawów abstynencyjnych w wyniku przyjmowania środka uzależniającego.
  • Zachowanie wyuczone przez wielokrotne powtarzanie.

 

Leczenie narkomanii

Tak samo, jak w przypadku uzależnienia od alkoholu, najlepsze efekty daje połączenie terapii indywidualnej, grupowej, zajęć edukacyjnych i uczestnictwa w grupie wsparcia (np. Anonimowi Narkomani).

Uzależnienie od narkotyków jest dużo silniejsze niż od alkoholu. Sam początek uzależnienia od narkotyków jest trudny do rozpoznania dla osoby używającej, ponieważ wraz z rozwojem choroby rozwijają się psychologiczne mechanizmy uzależnienia, które „wspierają” osobę uzależnioną w podejmowaniu decyzji o braniu narkotyków. Proces zdrowienia obejmuje zatem kilka obszarów i rozłożony jest na kilka etapów.

Leczenie powinno rozpocząć się odtruciem organizmu, wykonanym przez i pod opieką lekarza. Następnie można rozpocząć cykl terapeutyczno – edukacyjny. O ile z fizycznymi dolegliwościami można sobie poradzić dość szybko, to już sam proces zdrowienia (socjalizacji) i uczenia się nowych zachowań, pozwalających na normalne funkcjonowanie, zajmuje już dużo więcej czasu i wymaga stałej samokontroli, utrzymywania abstynencji i wsparcia najbliższych lub też kręgu osób z podobnym problemem.