+48 695 415 873     +48 733 123 300 osrodekprzebudzenie@gmail.com

Terapia i odwyk alkoholowy, leczenie alkoholizmu

Alkoholizm (choroba alkoholowa lub też zespól uzależnienia od alkoholu) w największym skrócie jest to zaburzenie polegające na utracie kontroli nad ilością spożywanego alkoholu.
Według naukowych definicji, alkoholizm to: „spożywanie alkoholu, pomimo negatywnych skutków i następstw oraz mimo oczywistej wiedzy o jego szkodliwości”.

Podłoże alkoholizmu nie jest tylko fizyczne ( wewnętrzny przymus picia) , ale także psychiczne.
Picie alkoholu, wynika zazwyczaj z niepohamowanej chęci poprawy własnego samopoczucia. Uzależnienie w zaawansowanym stadium choroby charakteryzuje się całkowita utrata kontroli nad ilością i częstotliwością wypijanego alkoholu. W skrajnych przypadkach, nieleczony alkoholizm, może doprowadzić do śmierci, dlatego tak ważne jest aby jak najszybciej zacząć leczenie alkoholizmu.

Alkoholizm bywa też nazywany „choroba zakłamania”, ponieważ uzależnionemu bardzo ciężko jest przyznać się przed sobą i innymi do swej choroby. Stosuje cały wachlarz kłamstw i manipulacji, które pomagają mu utrzymywać siebie i innych w przekonaniu, że w jego życiu nie dzieje się nic niepokojącego. Taki schemat nazywa się systemem iluzji i zaprzeczeń.

Polega on na tym, że osobie uzależnionej od alkoholu trudno jest postrzegać siebie jako alkoholika, bo stereotypowy obraz osoby uzależnionej (np. bezdomny, pijący tylko tanie wina, brudny i śmierdzący, nie mający pracy, nie posiadający rodziny) nie pasuje do jego osoby. Na wyraźne sygnały wysyłane przez otoczenie (rodzina, przyjaciele, pracodawca) albo bagatelizuje sprawę, albo ma przygotowane odpowiedzi określające swoje picie jako: „wada”, „wynik stresu”, „nieumiejętność odmowy kolegom” albo „słabość”. Porównuje się z osobami, których życie jest bardziej zrujnowane, aby usprawiedliwiać swoje picie.

 

Główne objawy uzależnienia od alkoholu:

  • zmiana tolerancji na alkohol ( aby osiągnąć ten sam stan, potrzeba wypić więcej alkoholu )
  • palimpsesty czyli luki pamięciowe (tzw. „urwane filmy”)
  • odczuwanie wstydu z powodu zachowań w stanie nietrzeźwości
  • próby zapanowania nad piciem ( próby utrzymywania całkowitej abstynencji)
  • zawężenie swoich zainteresowań do zachowań związanych z piciem alkoholu
  • zawężenie kręgu znajomych do osób z którymi spożywa się alkohol
leczenie alkoholizmu

Leczenie alkoholizmu

Pierwszym krokiem w leczeniu alkoholizmu jest detoksykacja alkoholowa. Rozpoczęcie odwyku alkoholowego musi być poprzedzone odtruciem organizmu, który, poprzez nadmierne używanie środka odurzającego, wymaga odpowiedniego przygotowania do jego kompleksowej naprawy. Konieczne zatem jest rozpoczęcie leczenia od odtrucia alkoholowego.

Samo leczenie uzależnienia od alkoholu, to proces terapeutyczny, opierający się na edukacji i resocjalizacji osoby uzależnionej, który w efekcie, ma prowadzić do zaprzestania przyjmowania substancji psychoaktywnej (alkoholu). Podstawowym celem terapii jest powrót do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie i nabycie umiejętności pozwalających na utrzymywanie trzeźwości.
Najlepsze wyniki daje połączenie grupowej terapii uzależnienia, terapii indywidualnej, psychoedukacji oraz regularnego uczestnictwa w grupach wsparcia na przykład Wspólnoty Anonimowych Alkoholików. Jej efektem powinny być głębokie i trwałe zmiany we wszystkich istotnych sferach funkcjonowania. Bardzo istotną rola w leczeniu uzależnienia od alkoholu jest również wsparcie najbliższych lub innych, trzeźwiejących osób.