+48 695 415 873     +48 733 123 300 osrodekprzebudzenie@gmail.com

KADRA OŚRODKA “PRZEBUDZENIE”

mgr Dominika Pawłowska – Prezes Fundacji „Przebudzenie”

Menadżer i założycielka Kliniki Leczenia Uzależnień „Przebudzenie” w Ligocie Pięknej. Absolwentka Studium Farmaceutycznego oraz Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, na wydziałach Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (Public Relations) oraz Pedagogiki Specjalnej (Pedagogika resocjalizacyjna). Przez pięć lat pracowała jako menadżer i specjalista ds. Public Relations w firmie The Sovereign Group w Dubaju, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Posiadając odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe podejmuje liczne działania w zakresie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków oraz ich rodzinom. Inicjatorka wielu prozdrowotnych inicjatyw. Obecnie zarządza Kliniką Leczenia Uzależnień „Przebudzenie” w Ligocie Pięknej oraz zatrudniona jest jako kierownik Poradni Zdrowia Psychicznego w powiecie Oławskim.

Aleksander Sikorski – adwokat.

Preferowane dziedziny prawa to: prawo cywilne, administracyjne, skarbowe, rodzinne oraz prawo karne.

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Jest pełnomocnikiem w licznych sprawach sądowych, w tym cywilnych, administracyjnych oraz karnych. Bierze udział w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi.

Pan mecenas jest stałym i zaangażowanym współpracownikiem Fundacji i Kliniki “PRZEBUDZENIE”.

mgr. Przemysław Gnatiuk

Psychoterapeuta, Specjalista Psychoterapii Uzależnień

Jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył wszystkie etapy szkolenia w zakresie nowoczesnych metod diagnozowania oraz prowadzenia psychoterapii uzależnień, współuzależnienia oraz DDA – zgodnie z programem szkoleń akredytowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dbając o rozwój swej wiedzy i umiejętności studiował psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Doświadczenie związane z zawodem psychoterapeuty uzależnień zdobywał pracując, między innymi, w Wojewódzkim Szpitalu dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Lubiążu, Sądowym Oddziale Odwykowym dla Młodzieży, Centrum Profilaktyki Uzależnień w Wołowie, gdzie był gminnym konsultantem d/s uzależnień – współpracował z Gminną Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej. W kolejnych latach poszerzał i rozwijał swoje umiejętności zawodowe pracując w prywatnych klinikach leczenia uzależnień oraz prowadził własną praktykę w zakresie psychoterapii i profilaktyki uzależnień. W naszej placówce oferuje pomoc i wsparcie osobom borykającym się z uzależnieniem od psychoaktywnych substancji chemicznych (alkohol, narkotyki, leki), a także uzależnionych od zachowań takich jak: kompulsywny hazard, zakupoholizm, internet.

Prowadzi zajęcia terapeutyczne z grupą oraz indywidualne sesje.

Zainteresowania zawodowe to: analiza egzystencjalna, związki miłosne w wieku dorosłym, psychologia głębi C. G. Junga, czynniki leczące w psychoterapii.

Prywatnie uprawia czynnie sport, jest fotografem oraz miłośnikiem współczesnej sztuki skandynawskiej.

Marcin Ratański – Certyfikowany Instruktor Terapii Uzależnień, akredytowany przez PARPA.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień. Od ponad 4 lat pracuje z osobami uzależnionymi od alkoholu, narkotyków oraz uzależnionych od zachowań (hazard, zakupoholizm, internet). Posiada certyfikat TROp (Trening Relacji Opiekuńczych). Prowadził szereg warsztatów i zajęć z zakresu Profilaktyki uzależnień dla młodzieży na terenie Wrocławia, Środy Śląskiej i Jelcza Laskowice.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Stowarzyszeniu „KARAN” we Wrocławiu, gdzie nadal pracuje i prowadzi zajęcia na Oddziale Dziennym dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych z tzw. podwójną diagnozą.

Z Kliniką “Przebudzenie” współpracuje od stycznia 2015 roku. Świadczy szeroko pojętą pomoc i wsparcie osobom zmagającym się z uzależnieniem od alkoholu, substancji psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych. Prowadzi psychoedukacyjne zajęcia grupowe, konsultacje indywidualne oraz warsztaty: trening asertywnych zachowań abstynenckich (TAZA), trening kontroli złości oraz warsztat z podnoszenia poczucia własnej wartości.

Marcin jest terapeutą o serdecznym i pogodnym usposobieniu a, co najważniejsze, jest całym sobą zaangażowany w swoją pracę. Ponadto jest pozytywnie nastawiony do świata oraz ludzi i do każdego ma indywidualne i empatyczne podejście.

Prywatnie prowadzi aktywny sportowo tryb życia: biega w Maratonach, jest tzw. “Morsem” oraz lubi ćwiczyć na siłowni. Inną jego pasją jest gastronomia i to wszystko co z nią związane dlatego w naszej Klinice również dogląda i czuwa nad jakością posiłków, które są serwowane naszym pacjentom.

Lekarz Jadwiga Misterkiewicz – Psychiatra

Jestem absolwentką Akademii Medycznej we Wrocławiu,lekarzem specjalistą z dziedziny psychiatrii. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując jako młodszy asystent w Oddziale Ogóloprzyjęciowym Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu. Od wielu lat pracuję z osobami uzależnionymi,początkowo jako lekarz dyżurny w Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień w Lubinie,potem jako lekarz w Poradni Leczenia Uzależnień i Oddziale Dziennym NZOZ Karan we Wrocławiu. Od 2013 jestem lekarzem konsultantem w ramach ogólnopolskiej poradni internetowej – narkomania org.pl. Konsultuję pacjentów stacjonarnych ośrodków leczenia uzależnień. Od 2013 pracuję jako starszy asystent w Oddziale Sądowym o Podstawowym Stopniu Zabezpieczenia w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu. Od 2014 jestem biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Zajmuję się opiniowaniem w sprawach karnych i cywilnych. Od 2014 pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego i w Oddziale Stacjonarnym Leczenia Nerwic Szpitala MSW w Jeleniej Górze. Od 2009 prowadzę Indywidualna Praktykę Lekarską. Swoim pacjentom oferuję indywidualne podejście, empatię, dyskrecje i zaufanie.

Maria Kuliczkowska – asystent socjalny oraz Instruktor Terapii Uzależnień

Z Kliniką „Przebudzenie” współpracuje od samego momentu jej powstania.

Posiada ponad 30 letnie doświadczenie w pracy z młodzieżą i dorosłymi osobami uzależnionymi oraz mającymi trudności natury psychicznej i emocjonalnej. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując miedzy innymi w : Sanatorium Młodzieżowym o Profilu Leczniczym, Poradni Zdrowia Psychicznego dla narkomanów we Wrocławiu, Szpitalu Psychiatrycznym oraz przez 30 lat w Młodzieżowym Ośrodku Leczenia i Profilaktyki Osób Uzależnionych „MONAR”.

Swoim życzliwym, pełnym ciepła i troski usposobieniem podtrzymuje rodzinną atmosferę panującą w naszym ośrodku. Doświadczenie życiowe i zawodowe Marysi jest bezcennym źródłem praktycznej wiedzy jak żyć, jak sobie radzić z codziennością bez używania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych.

Kornelia Lewandowska – Psycholog i specjalista terapii uzależnień

Absolwentka Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu oraz Studium Psychoterapii uzależnień i współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Ukończyła szkolenie z psychoterapii dzieci i młodzieży we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii. Aktualnie podnosi swoje kompetencje szkoląc się w zakresie psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi. Współpracuje ze Stowarzyszeniem „KARAN” prowadząc terapię dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Pracuje z osobami uzależnionymi od alkoholu, narkotyków i zachowań (seks, hazard, zakupy, internet). Prowadzi warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień dla młodzieży. Mówi o sobie: „Ciekawią mnie ludzie, ich historie, relacje ze sobą i otoczeniem, uwielbiam nowe wyzwania. Wierzę, że każdy człowiek ma wiele zasobów, by zmienić to co niesatysfakcjonujące”. Pasjonatka górskich wędrówek, ceni sobie odpoczynek z dala od zgiełku miasta. Zachwycona kulturą krajów bałkańskich. Uwielbia jazdę na rowerze i dobrą książkę.Z ośrodkiem „Przebudzenie” współpracuje od czerwca 2017.

Adam Głuszek – Certyfikowany specjalista terapii uzależnień

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 25 lat zawodowo zajmuje się pomaganiem osobom uzależnionym oraz zagrożonym uzależnieniem. W latach 1993-1998 realizował programu profilaktyczny dla młodzieży, o nazwie: “Dziękuję, Nie”.

W okresie od 2013 r. do 2016 r. koordynował program edukacyjno-korekcyjny dla młodzieży, który był realizowany na zlecenie Urzędu Miasta we Wrocławiu. Posiada certyfikat do pracy ze sprawcami przemocy.

W chwilach wolnych pasjonat kolarstwa MTB.

Mirosław Chlebosz – Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na wydziałach Historii, Filozofii i Komunikacji Społecznej oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na którym studiował psychologię. Przez kilka lat był zatrudniony jako doktor Nauk Humanistycznych w kilku uczelniach wyższych we Wrocławiu. Kierował również Ośrodkiem Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży  w stowarzyszeniu Monar. Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej, krótko- i długoterminowej. Zajmuje się terapią par, zaburzeń psychicznych występujących w trakcie kryzysów życiowych, zaburzeń nerwicowych, odżywiania, osobowości, nastroju i problemów z tożsamością, ale w szczególności leczeniem uzależnień.  Posiada Certyfikat Psychoterapeuty Systemowego I stopnia Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Naukowej Psychoterapii.

Urszula Pawłowska – koordynatorka.

Zarządzająca wszelkimi działaniami logistycznymi w ośrodku „Przebudzenie”.

Energiczna i aktywna. Posiada bardzo bogate międzynarodowe doświadczenie zawodowe, w zakresie marketingu i zarządzania. Od 2005 roku zdobywała i poszerzała swoją zawodową praktykę pracując m.in. na Gibraltarze oraz w Dubaju, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w firmach profesjonalnie zajmujących się administracją, finansami i marketingiem.

W ośrodku „Przebudzenie” Urszula zarządza personelem pomocniczym, będącym strukturą równoległą do zespołu terapeutycznego i wspierającą jej każde działania, tak, aby nasi Pacjenci mieli zapewniony jak największy komfort podczas procesu zdrowienia.

W czasie wolnym słucha muzyki, medytuje lub czyta książki. Interesuje ją poezja. Uwielbia też spędzać czas na wędrówkach, pośród pięknej natury.

Lekarz Paweł Tuchendler – chirurg

Absolwent wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

W trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej. – młodszy asystent na oddziale Chirurgii Onkologicznej II Dolnośląskiego Centrum Onkologii – specjalizant w Klinice Chirurgii Małoinwazyjnej i Proktologicznej – lekarz Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu

Maria Bykowska – gospodyni domowa.

Pani Maria to osoba , której kunszt kulinarny, pomysłowość oraz wieloletnie doświadczenie sprawia, że posiłki przez nią przygotowywane są zdrowe, urozmaicone i przygotowywane bardzo starannie. Gwarantujemy zatem, że dania podawane w naszym ośrodku są smaczne i dietetyczne, po prostu domowe.